+

Заштита дрвета

Шифра предмета: ДМ26112Б
Студијски програм: Технологије, менџмент и пројектовање намештаја и производа од дрвета - Подмодул 2.6. Заштита дрвета
Врста и ниво студија: Докторске студије
Наставници:
Сарадници:
Статус предмета: Изборни
Број ESPB: 8
Услов: Положен испит на основним или мастер студијама из предмета Заштита дрвета;

Детаљно упознаванје студената са основним принципима превентивне и репресивне заштите дрвета. Упознавање са методима примене препарата без повишеног притиска, осмоза поступцима и методима са повишеним притиском ван и у котловским постројењима. Правилан избора начина и метода апликације препарата за заштиту дрвета уз практичну примену принципа ефикасности, економичности и сигурности.

Квалитетно овладавање потребним знањима о методима и препаратима за заштиту дрвета, ради спровођења мера рационалне заштите.

Детаљно и темељно улажење у материју предмета која се односи на:

Теоријска настава

Истријат развоја заштите дрвета. Ефикасност, економичност и сигурност као основни принципи заштите дрвета. Мере заштите дрвета: Организационо-техничке, фиѕичке и хемијске. Основи токсикологије. Методи примене препарата, подела метода. Појам импрегнације. Методи без притиска. Методи дифузије. Штедећи поступци. Поступци пуне импрегнације. Неотровни поступци: вода и вакум. Фумигација. Методи и препарати за стерилизацију дрвета у међународном промету.

Практична настава

Хемијска средства за заштиту дрвета неорганског и органског порекла, њихове основне карактеристике и намена. Организација извођења заштите дрвета. Превентивне и репресивне мере заштите дрвета. Правилна манипулација и чување дрвета. Уређење стоваришта трупаца, резане грађе и производа. Одржавање хигијене стоваришта, магацина, конструкција и објеката. Начин и принципи израде елабората за извођење заштите дрвета за погоне дрвне индустрије, стамбене објекте и конструкције.