+

Razvojna politika drvne industrije

Šifra predmeta: TMPM7B2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Da studentima pruži šira znanja potrebna za uspešan rad na unapređenju razvoja drvne industrije kao industrijske grane i njenom povezivanju sa drugim granama i sektorima privrede.

Raspolaganje znanjima za uspešno bavljenje poslovima u sferi strateškog planiranja i upravljanja razvojem drvne industrije i realizacijom ciljeva industrijske politike koji se odnose na oblast drvne industrije.

Teorijska nastava: 

Razvojna politika. Pojam, predmet, metode, struktura, ciljevi, sredstva i akteri. Sektorske politike-šumarska politika. Pojam, značaj, principi i ciljevi šumarske politike kao važnog elementa u kreiranju razvojne politike prerade drveta. Okruženje i razvojna politika prerade drveta. Uloga države i zakonski propisi u kreiranju razvojne politike prerade drveta. Održivost kao element razvojne politike. Strateške osobine okruženja preduzeća u preradi drveta. Formulisanje i formiranje strategija. Osobine dobre strategije. Proces kreiranja strategije. SWOT analiza. Konkurentna pozicija i izgledi za profitabilnost. Konkurentnost. Vrste i načini dostizanja zadovoljavajuće konkurentnosti kompanija u drvnoj industriji.

Praktična nastava: 

Samostalni istraživački rad studenta po zadatoj temi i izrada seminarskog rada. Sručna praksa se izvodi u okviru šumskih gazdinsava, fabrika u oblasti prerade drveta u kojima se prikupljaju podaci o njihovoj razvojnoj politici koji su principi poštovati i koji se postignuti efekti. Na osnovu podataka i analize izrađuje se seminarski rad.