+

Fizika zemljišta

Šifra predmeta: EI32316
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 6
Uslov:

Upoznavanje sa energetskim stanjem i kretanjem vode u nezasićenom poroznom sistemu zemljišta i njihovim značajem za vegetaciju

Osposobljenost studenata za primenu znanja iz ove oblasti. Znanja o kretanju vode i energetskom stanju u nezasičenim uslovima su osnova svih projekta navodnjavanja.

Teorijska nastava

Osnovne fizičke karakteristike zemljišta (tekstura, struktura, gustina, poroznost, konzistencija, plastičnost, lepljivost i tvrdoća), Vazduh u zemljištu.  Zemljište i voda Prisustvo vode u zemljištu, Koncepti proučavanja odnosa vode i zemljišta (Kapilarni koncept, Teorija potencijala), Sadržaj vode u zemljištu, Metode određivanja tenzije zemljišne vlage, Referentne granice držanja vode u zemljištu, Kretanje vode u zemljištu Kretanje toplote u zemljištu. Toplotni bilans zemljišta, Stacionarno kretanje toplote, Nestacionarno kretanje toplote. Evapotranspiracija (Potencijalna evapotranspiracije biljaka, stvarna evapotranspiracije)

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe.

Izrada elaborata i laboratorijske vežbe iz oblasti: Kretanje vode u zemljištu, Evapotranspiracija (proračun evapotranspiracije)