+

Integralna zaštita biljaka u pejzažnoj arhitekturi

Šifra predmeta: PA4838B
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Hortikulturna botanika, Dekorativna dendrologija, Cvećarstvo

Upoznavanje studenata sa potrebnim znanjima i veštinama za primenu sistema integralne zaštite ukrasnih biljaka i urbanih šuma. Ovladavanje osnovnim tehnikama aplikacije pesticida u pejzažnoj hortikulturi.

Osposobljenost studenata za pravilnu primenu mera predohrane i direktnim merama zaštite ukrasnih biljaka uz minimalno zagađenje životne sredine

Teorijska nastava U opštem delu studenti se upoznaju sa pojmom i značajem primene integralnih mera zaštite biljaka. Studenti stiču osnovna znanja iz fitofarmacije –primene bioloških, biotehničkih i hemijskih preparata u prevenciji i zaštiti ukrasnih biljaka. Upoznaju se sa klasifikacijom sredstava za zaštitu ukrasnih biljaka i njihovim fizičkim, hemijskim i toksikološkim osobinama, formulacijama i načinima aplikacije. Proučavaju se ekotoksikološka svojstva pesticida i pojava rezistentnosti. Sastavljaju se programi zaštite najznačajnijih ukrasnih biljaka. Upoznaje se  se izveštajno-dijagnozno prognozna služba (monitoring) i uspostavljanje jedinstvenog sistema zaštite, organizacija i biljnog karantina.

Praktična nastava: Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe

Upoznavanje sa principima zaštite operatera, slučajnih prolaznika, korisnika zelenih površina. Izračunavanje potrebne koncentracije i doze sredstava prilikom tretiranja. Upoznavanje sa aparaturom za primenu pesticida, metodama primene sredstava za zaštitu biljaka.