+

Хортикултурна ентомологија

Шифра предмета: ПА4731
Студијски програм: Пејзажна архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Сарадници:
Статус предмета: Обавезни
Број ESPB: 6
Услов: Хортикултурна ботаника, Декоративна дендрологија

Циљ овог курса је да се студенти упознају са штеточинама дрвећа жбуња и цвећа у расадницима, парковима, дрворедима и градским баштама. Студенти се упознају са најважнијим штеточинама животињског порекла,које угрожавају здравље и функционалност зелених површина.

Оспособљеност студената да препознају симптоме штеточина и препоруче мере заштите украсних биљака од штеточина.

Теоријска настава: Увод: дефинисање појма штеточина и њихова систематска класификација (нематоде, пужеви, гриње, инсекти, ситни глодари). Значај штеточина животињског порекла на урбаним зеленим површинама. Улога и значај штеточина украсних биљака у објектима за производњу. Упознавање са биологијом и екологијом штеточина украсних култивара дрвећа и одабраних култивара цвећа. Законска регулатива и биљни карантин

Практична настава: Практична обука студената да препознају симптоме штеточина украсних биљака у расадницима, пластеницима, стакленицима, дрворедима, парковима, градским баштама и парк шумама. Упознавање студената са методама сакупљања, паковања и конзервирања штетних организама. Практично вежбање визуелне оцене здравственог стања дрвећа и жбуња.

Други облици наставе – лабораторијске вежбе: идентификација штетних организама.