+

Hortikulturna entomologija

Šifra predmeta: PA4731
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 6
Uslov: Hortikulturna botanika, Dekorativna dendrologija

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa štetočinama drveća žbunja i cveća u rasadnicima, parkovima, drvoredima i gradskim baštama. Studenti se upoznaju sa najvažnijim štetočinama životinjskog porekla,koje ugrožavaju zdravlje i funkcionalnost zelenih površina.

Osposobljenost studenata da prepoznaju simptome štetočina i preporuče mere zaštite ukrasnih biljaka od štetočina.

Teorijska nastava: Uvod: definisanje pojma štetočina i njihova sistematska klasifikacija (nematode, puževi, grinje, insekti, sitni glodari). Značaj štetočina životinjskog porekla na urbanim zelenim površinama. Uloga i značaj štetočina ukrasnih biljaka u objektima za proizvodnju. Upoznavanje sa biologijom i ekologijom štetočina ukrasnih kultivara drveća i odabranih kultivara cveća. Zakonska regulativa i biljni karantin

Praktična nastava: Praktična obuka studenata da prepoznaju simptome štetočina ukrasnih biljaka u rasadnicima, plastenicima, staklenicima, drvoredima, parkovima, gradskim baštama i park šumama. Upoznavanje studenata sa metodama sakupljanja, pakovanja i konzerviranja štetnih organizama. Praktično vežbanje vizuelne ocene zdravstvenog stanja drveća i žbunja.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe: identifikacija štetnih organizama.