+

Planiranje upravljanja zaštićenim područjima

Šifra predmeta: Š4740V
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: izborni
Broj ESPB: 3
Uslov: Nema

Zaštićena područja su očuvana jezgra prirodnih sistema (šuma) uslovno stabilna, koja čine protivtežu urbanim, ruralnim, industrijskim, iinfrastrukturnim i urbanistički profilisanim elementima predela.Cilj ovog predmeta je da pruži osnovna znanja o teorijskim i praktičnim osnovama upravljanja, ulozi i važnosti zaštićenih područja, kategorizaciji i načinu vrednovanja, funkcije i ciljevi upravljanja ZP;planiranju korišćenja/upravljanja u zaštićenom području, prostornom planiranju u ZP, osnove upravljanja zaštićenim područjima, ekološka edukacija, planiranje i upravljanje u uslovima rizika

Sticanje znanja koje će omogućiti kompetentnost krugu korisnika studenata šumarstva u odnosu na potrebna teorijska i praktična znanja u vezi sa održivim upravljanjem ZPD

Teorijska nastava: Obuhvata učenja o: razvoju ideje o ZPD, razvoju zakonske i institucionalne podrške,razvoju ZP u Srbiji, razvoju upravljanja ZP, važnosti i ulozi zaštite prirode u  Srbiji. Opšti koncept upravljanja zaštićenim područjima. Definicija zaštićenog područja. Kategorije upravljanja zaštićenim područjima. Vrednovanje zaštićenih područja. Planiranje korišćenja/upraljanja zaštićenih područja,faze u procesu planiranja korišćenja/upravljanja zaštićenih područja. Prostorno planiranje u zaštićenim područjim. Osnove upravljanja zaštićenim područjima. Šume i šumarstvo u kontekstu upravljanja zaštićenim područjima. Planovi korišćenja. Planovi upravljanja za zaštićena područja u Srbiji. Ekološka edukacija, funkcije i ciljevi upravljanja ZP, planiranje i upravljanje u uslovima rizika.

Praktična nastava:Vežbe, Drugi oblici nastave, Studijski istraživački rad: Praktična nastava će se odvijati u karakterističnim uslovima ZPD u odnosu na kategorizaciju, ciljeve i način upravljanja/korišćenja. Praktična nastava će obuhvatiti 30 sati aktivne nastave.