+

Iskorišćavanje šuma 1 i 2

Šifra predmeta: Š3528
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5+4
Uslov: Bez uslova

Pružanje potrebnih tehničko-tehnoloških, organizacionih, ekonomskih i drugih stručnih znanja koja će studentima omogućiti da uspešno rešavaju zadatke i probleme iz oblasti iskorišćavanja šuma (u okviru šumarske struke).

Student će biti osposobljen da samostalno donosi planerske odluke od ključnog značaja za odabir odgovarajuće tehnologije i planiranje proizvodnje u šumarstvu.

Teorijska nastava: Uvod u nastavnu materiju. Teorija rezanja. Alati i oruđa u seči i izradi. Seča i obrada stabla. Odredbe standarda o šumskim sortimentima. Razmeravanje (krojenje) stabala. Izrada šumskih sortimenata. Oblik oblovine i njegovo određivanje. Podela oblovine po principu maksimalnog kvantitativnog iskorišćenja. Prerezivanje stabla. Cepanje drveta. Slaganje drveta. Tesano tehničko drvo. Izrada železničkih pragova. Cepano tehničko drvo. Krčenje panjeva i stabala. Pougljavanje drveta. Tehnologija proizvodnje u iskorišćavanju šuma (klasični i savremeni način). Normiranje radova u seči i izradi šumskih sortimenata. Direktni i jedinični troškovi seče i izrade drvnih sortimenata. Tehnologije korišćenja šumske biomase za energiju.  Problematika, definicije, faze i opšti pokazatelji transporta. Način i sredstva transporta. Direktni i jedinični troškovi transporta drveta. Izbor transportnog sredstva. Vučne mogućnosti transportnog sredstva. II faza transporta dreveta. Normirane rada na poslovima prevoza drveta. Šumska stovarišta, utovar i istovar drveta. Optimalna gustina mreže šumskih vlaka i drugih komunikacija. Operativni (izvođački ) planovi proizvodnje u iskorišćavanju šuma i neposredni troškovi proizvodnje. Izbor metoda iskorišćavanja šuma u zavisnosti od sistema gazdovanja.

Praktična nastava:Teorija rezanja. Alati i oruđa u seči i izradi. Elementi podseka i obaranje stabala. Kvalitativna podela stabla. Izrada sortimenata po principu maksimalnog kavntitativnog iskorišćenja. Izrada železničkih pragova.  Kalkulacije rada na poslovima seče i izrade šumskih sortimenata. Jedinični troškovi rada na poslovima seče i izrade sortimenata. Normiranje rada na poslovima seče i izrade drvnih sortimenata. Elementi transportnog cikalusa. Srednja transportna distanca. Transportna brzina.  Kalkulacije rada na poslovima I faze transporta. Jedinični troškovi  I faze transporta drvnih sortimenata. Izbor transportnog sredstva. Optimalna gustina mreže šumskih vlaka i drugih komunikacija. Normiranje rada na poslovima I faze transporta. Normiranje rada na poslovima prevoza drveta. Izrada izvođačkog plana.