+

Upravljanje projektima i investicijama u drvnoj industriji

Šifra predmeta: TMP48A2
Studijski program: Tehnologije, mendžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Nastavnici:
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 6
Uslov: Položeni svi predmeti iz tehnoloških i organizacionih disciplina.

Osposobljavanje studeneta za upravljanje projketima i rešavanje investicionih problema  u drvnoj industriji

Primena znanja u preduzećima za preradu drveta stečenih kroz teoretsku i praktičnu nastavu.

Sadržaj predmeta

Teorijska nastava

Uvod, opšti pojmovi o investicijama, proces razvoja preduzeća, upravljanje procesom investiranja, investicioni projekat, ocena investicionog projekta, upravljanje investicionim projektima, finansiranje investicija, organizacija upravljanja realizacijom investicionih projekata, primena kvantitativnih metoda u rešavanju investicionih problema.

Vežbe:

Izrada elaborata

Primena kvantitativnih metoda u rešavanju investicionih problema u preradi drveta.