+

Драгана Скочајић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 869
Е-маил: dragana.skocajic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 75
Консултације: понедељак, 11.00‒13.00 часова

Драгана Скочајић рођена 24. јануара 1971. године у Београду. На Шумарском факултету у Београду дипломирала је на Одсеку за пејзажну архитектуру децембра 1996. године, а магистарски рад под називом „Утврђивање степена дормантности и оптималних предсетвених третмана семена врста рода Sorbus” одбранила је 14. новембра 2005. године и стекла звање магистра шумарских наука из области Пејзажне архитектуре. Докторску дисертацију под насловом „Рано утврђивање компатибилности Satozakura трешања и домаћих подлога спајањем калуса у условима in vitro” одбранила је 12. септембра 2016. године и тиме стекла научни степен доктора наука из области Пејзажне архитектуре и хортикултуре. До сада је ангажована на предметима основних и мастер студија: Производња садног материјала, Дизајн биљкама и Исцелитељски вртови. Поред рада у настави учествовала је у организацији радионица намењених особама са инвалидитетом, ученицима средњих и основних школа. У периоду од 2011. до 2016. ангажована је на пројекту „Истраживање климатских промена и њиховог утицаја на животну средину – праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, потпројекта Украсне и инвазивне биљке у условима климатских промена – утицаји и адаптације (ЕВБ 43007/21), који финансира Министарство науке Србије. Као коаутор и аутор је објавила 90 научних и стручних радова и коаутор је једне националне монографије.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура

Одабрани научни радови

  • Đunisijević Bojović, D., Đukić, M., Maksimović, V., Skočajić, D., Suručić, Lj. (2012): The effects of iron deficiency on lead acumulation in Ailanthus altissima (Mill.) Swing Le seedlings. Journal of Environmental Quality.41:1517‒1524. https://www.agronomy.org/files/publications/jeq/abstracts/41-5/q11-0450-abstract.pdf
  • Djukic, M., Djunisijevic Bojovic, D., Grbic M., Skocajic, D., Obratov-Petkovic, D., Bjedov I. (2013): Effect of Cd and Pb on Ailanthus altissima and Acer negundo seed germination and early seedling growth. Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 2: 524‒530, IDS Number: 182DK, ISSN: 1018-4619.
  • Obratov-Petković, D., Bjedov, I., Jurišić, B., Đukić, M., Đunisijević-Bojović, D., Skočajić D., Grbić M. (2013): Influence of some environmental factors on the distribution of invasive species Aster lanceolatus Willd. in various Serbian habitats. Fresenius Environmental Bulletin in Vol. 22; No. 6: 1677‒1688, IDS Number: 171BW, ISSN: 1018-4619, M23: 3.
  • Djukić, M., Djunisijević-Bojović, D., Pavlović, P., Mitrović, M., Grbić, M., Skočajić, D., Lukić S. (2014): Influence of Fe Nutrition on Photosynthesis in Pb Treated Ailanthus altissima (Mill.) Swing Le Seedlings, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 23, No. 5 (2014), 1565‒1571. http://www.pjoes.com/pdf/23.5/Pol.J.Environ.Stud.Vol.23.No.5.1565-1571.pdf
  • Marija Nešić, Dragica Obratov-Petković, Dragana Skočajić, Ivana Bjedov, Matilda Đukić, Danijela Đunisijević-Bojović (2016): Allelopathic potential of the invasive species Aster lanceolatus Willd. Periodicum Biologorum VOL. 118, No 1, 1‒7, DOI:10.18054/pb.2016.118.1.2816. hrcak.srce.hr/file/231057
  • Skočajić, D., Grbić, M., Tomićević, J., Đunisijević- Bojović, D., & Đukić M. (2008): Elaeagnus umbellata Thunb. kao potencijalno invazivna vrsta na području Beograda. Glasnik Šumarskog fakulteta 98, Beograd: 177–188. http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0353-4537/2008/0353-45370898177S.pdf