+

Јасмина Поповић

Доцент
Телефон: +381 (11) 3053 892
Е-маил: jasmina.popovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 143
Консултације: понедељак, 13.00‒14.00 часова; четвртак, 10.00‒12.00 часова

Рођена је 1969. године у Београду. Дипломирала је 2000. године на Универзитету у Београду ‒Технолошко-металуршком факултету, на Одсеку за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство. Докторирала је 2015. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку ТМП. Од 2002. године запослена је на Катедри за хемијско-механичку прераду дрвета Одсека за прераду дрвета као асистент на предмету Хемија дрвета са хемијском прерадом дрвета, а 2016. изабрана је у звање доцента за ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета.
Научноистраживачки рад је у највећој мери усмерен на подручје испитивања утицаја предтретмана дрвета на хемијски састав и својства дрвета и композитних материјала од дрвета.

Ужа научна област

Хемијско-механичка прерада дрвета

Област истраживања

Хемијски састав дрвета; предтретмани дрвета; испитивањe утицајa предтретмана дрвета на хемијски састав и својства дрвета и композитних материјала од дрвета.

 

Одабрани научни радови

⦁ Jasmina Popović, Milanka Điporović-Momčilović (2012): Influence of chemical treatment on dimensional stability of narrow-leaved ash – part one: Tangential swelling, Гласник Шумарског факултета, 106, 2012, (151‒168).
(https://www.researchgate.net/publication/269497967/)
⦁ Jasmina Popović, Mlađan Popović, Milanka Điporović-Momčilović, Ivana Gavrilović-Grmuša (2015): Effects of the chemical treatment conditions of the narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon) on the lap shear strength, Wood Research, 60 (4): 543‒554 (2015). (https://www.researchgate.net/publication/291718468/)
⦁ Dragica Vilotić, Jasmina Popović, Suzana Mitrović, Mirjana Šijačić-Nikolić, Mirjana Ocokoljić, Jelena Novović, Milorad Veselinović (2015): Dimensions of Mechanical Fibres in Paulownia elongata S. Y. Hu Wood from Different Habitats, Drvna Industrija, 66(3): 229‒234 (2015). (http://dx.doi.org/10.5552/drind.2015.1365; https://www.scribd.com/doc/315485046/)
⦁ Gavrilović-Grmuša, I., Dunky, M., Djiporović-Momčilović, M., Popović, M., and Popović, J. (2016). „Influence of pressure on the radial and tangential penetration of adhesive resin into poplar wood and on the shear strength of adhesive joints”, BioRes. 11(1), 2238‒2255. (https://www.researchgate.net/publication/295242981/)
⦁ Popović M., Điporovic-Momčilović M., Gavrilović-Grmuša I., Popović J. (2016): Acidity of selected industrial wood species in Serbia, Glasnik Šumarskog fakulteta 113, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd (69‒76).
(https://www.researchgate.net/publication/305370818/)