+

Марија Ђурковић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 821
Е-маил: marija.djurkovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 52
Консултације: четвртак, 10‒12 часова

Др Марија Ђурковић је рођена 13. 3. 1982. године у Шапцу, где је завршила Шабачку гимназију. Дипломирала је 2008. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку за прераду дрвета. Радни однос на Шумарском факултету Универзитета у Београду засновала је 15. 6. 2009. године, када је изабрана за асистента на предмету Машине и алати за обраду дрвета. Докторску дисертацију је одбранила 2015. године такође на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету. У звање доцента изабрана је 12. 5. 2015. године на ужој научној области Машине и уређаји у преради дрвета. На истој ужој научној области изабрана је у звање ванредног професора 12.03.2020. године. Области истраживања др Марије Ђурковић су машине и алати за обраду дрвета, интеракција обрадног и алатног материјала у обради дрвета и машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом.

Др Марија Ђурковић учествовала је, као члан или ментор, у комисијама за одбрану 5 мастер и преко 70 дипломских и завршних радова. Као једини аутор, објавила је приручник за вежбе са збирком задатака за предмет Машине и алати за обраду дрвета и учествовала је у писању уџбеника, који се користи у настави на мастер и докторским студијама. Објавила је шест радова у часописима са SCI листе, седамнаест радова на међународним конгресима, конференцијама и скуповима, два рада у водећим домаћим часописима и два техничка решења. Учествовала је у реализацији два пројекта за Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Од 2017. године обавља функцију председника комисије за стандарде и сродне документе М039-4 „Машине за обраду дрвета“ при Институту за стандардизацију Србије.

Ужа научна област

Машине и уређаји у преради дрвета

Област истраживања

Машине и алати за обраду дрвета; интеракција обрадног и алатног материјала; машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом.

Одабрани научни радови

  1. Danon, G., Furtula, M., Mandić, M. (2012): Possibilities of implementation of CHP (combined heat and power) in the wood industry in Serbia, Energy, Vol 48, No. 1, ISSN: 0360-5442, pp 169–176, DOI: 10.1016/j.energy.2012.02.073.
  2. Mandić, M., Svrzić, S., Danon, G. (2015): The comparative analysis of two methods for the power consumption measurement in circular saw cutting of laminated particle board, Wood Research, ISSN: 1336-4561, Vol. 60, No. 1, pp 125-136.
  3. Mandić, M., Porankiewicz, B., Danon, G. (2015): “An Attempt at Modelling of Cutting Forces in Oak Peripheral Milling”, BioResources, Vol 10, No 3, ISSN: 1930-2126, pp 5489-5502, DOI:10.15376/biores.10.3.5489-5502.
  4. Đurković, M., Danon, G. (2017): “Comparison of Measured and Calculated Values of Cutting Forces in Oak Wood Peripheral Milling”, Wood Research, ISSN: 1336-4561, Vol. 62 No. 2, pp. 293-306.
  5. Stanojević, D., Mandić, M., Danon, G., Svrzić, S. (2017): “Prediction of the surface roughness of wood for machining”, Journal of Forestry Research, Online ISSN 1993-0607, Print ISSN 1007-662X, 1., Vol. 28, No. 6, pp 1281–1283.
  6. Đurković, M., Mladenović, G., Tanović, Lј., Danon, G. (2018): “Impact of Feed Rate, Milling Depth and Tool Rake Angle in Peripheral Milling of Oak Wood on the Cutting Force”, Maderas: Ciencia y tecnología, Vol.20, No.1, pp. 25-34., ISSN printed 0717-3644, ISSN online 0718-221X, 1., DOI: 10.4067/S0718-221X2018005001301.
  7. Mandić, M., Mladenović, G., Tanović, LJ., Danon, G. (2014): Model za predikciju sile rezanja pri obimnom glodanju hrastovine, Međunarodna konferencija „Održavanje i proizvodni inženjering“ (KODIP), Budva, Crna Gora 18-21.06.2014, Zbornik radova pp 231–239, ISBN 978-9940-527-35-8.
  8. Mandić, M., Danon, G., Svrzić, S. (2015): „The Comparative Analysis of Two for Methods for Peripheral Milling Cutting Force Measurement of oak wood“ 26th International Conference on Wood Science and Technology, 16th October, 2015, Zagreb, Croatia.
  9. Danon, G., Furtula, M., Đurković, M. (2016): 0086-1 “The Possibilities of Reducing Energy Consumption and GHG Emissions in the Pellet Production”, 11th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment, Proceedings, pp 1-19, September 4–9, Lisbon, Portugal.
  10. Svrzić, S., Mandić, M. (2016): Abrasive water jet cutting (AJWC): Wood material –jet interaction, Second COST Action FP1407 International Conference Innovative production technologies and increased wood products recycling and reuse, COST Action FP1407 2nd Conference, Mendel University, Czech Republic, , pp. 91 – 92, ISBN 978-80-7509-429-2, 29th – 30th September, Brno, Czech Republic.