+

Слободан Милановић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 882
Е-маил: slobodan.milanovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 99
Консултације: среда, 12.00‒14.00 часова

Рођен 20. 12. 1969. године у Светозареву (сада Јагодина), где сам завршио основну и средњу школу. Шумарски факултет – Одсек за шумарство, завршио сам 1995. године са пресечном оценом 8.55).

Образовање:

2011 ‒ Одбрањена докторска дисертација на Катедри заштите шума Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Љубодраг Михајловић, редовни професор. Наслов дисертације: „Развиће губара (Lymantria dispar L.) (Lepidoptera, Lymantriidae) на различитим врстама храстова у Србији”. Диплома број 13939 о стеченом научном степену доктора наука из области шумарства.

2006 ‒ Одбрањен магистарски рад на Катедри заштите шума Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Љубодраг Михајловић, редовни професор. Наслов магистарског рада: „Утицај врста Quercus cerris L., Q. petraea (Matt.) Liebl. и Q. robur L. на развиће губара (Lymantria dispar L.)”. Диплома број 88 о стеченом академском називу магистра шумарских наука из области шумарства.

1995 ‒ Одбрањен дипломски рад на Катедри планирања газдовања шумама Шумарског факултета Универзитета у Београду. Ментор др Лазар Томанић, редовни професор. Наслов дипломског рада: „Истраживање система газдовања у шумама смрче, јеле и букве на Копаонику”. Диплома бр. 235 о стеченом високом образовању и стручном називу дипломирани инжењер шумарства.

Професионално искуство:

 • 2013-06 до сад ‒ Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, доцент;
 • 2015-01 до сад ‒ Mendel University in Brno: Brno, Czech Republic, Research Assistant (Department of Forest Protection and Wildlife Management);
 • 2012-12 до 2014-12 ‒ Mendel University in Brno: Brno, Czech Republic, post-doctoral researcher;
 • 2011-06 до 2013-06 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – научни сарадник;
 • 2006-12 до 2011-06 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – истраживач‑сарадник;
 • 1999-11 до 2006-12 ‒ Институт за шумарство, Београд, Србија – истраживач;
 • 1995-12 до 1999-11 ‒ Универзитет у Београду, Шумарски факултет, Београд, Србија, истраживач.

Област истраживања

Шумарска ентомологија, заштита шума, односи инсеката и њихових хранитељки, интеракције инсеката и биљних болести, шумски пожари

Одабрани научни радови

 • Kostic, M., Popovic, Z., Brkic, D., Milanovic, S.,Sivcev, I., & Stankovic, S. (2008) Larvicidal and antifeedant activity of some plant-derived compounds to Lymantria dispar L. (Lepidoptera: Limantriidae). Bioresource Technology, 99, 7897-7901. doi:10.1016/j.biortech.2008.02.010
 • Lazarevic, J., Nenadovic, V., Jankovic-Tomanic, M., & Milanovic, S.(2008) Genetic variation and correlations of life-history traits in gypsy moths (Lymantria dispar) from two populations in Serbia. Archives of Biological Sciences, 60, 619-627. doi:10.2298/ABS0804619L
 • Караџић, Д., Михајловић, Љ., Милановић, С., Станивуковић, З. (2011) Приручник извештајне и дијагностичко прогнозне службе заштите шума. Универзитет у Бањој Луци, Шумарски факултет (517).
 • Popovic, Z., Kostic, M., Stankovic, S., Milanovic, S.,Sivcev, I., Kostic, I., & Kljajic, P. (2013) Ecologically acceptable usage of derivatives of essential oil of sweet basil, Ocimum basilicum, as antifeedants against larvae of the gypsy moth, Lymantria dispar. Journal of Insect Science, 13. doi:10.1673/031.013.16101
 • Kostic, I., Petrovic, O., Milanovic, S.,Popovic, Z., Stankovic, S., Todorovic, G., & Kostic, M. (2013) Biological activity of essential oils of Athamanta haynaldii and Myristica fragrans to gypsy moth larvae. Industrial Crops and Products, 41, 17-20. doi:10.1016/j.indcrop.2012.03.039
 • Milanovic, S.,Lazarevic, J., Popovic, Z., Miletic, Z., Kostic, M., Radulovic, Z., Karadzic, D., & Vuleta, A. (2014) Preference and performance of the larvae of Lymantria dispar (Lepidoptera: Lymantriidae) on three species of European oaks. European Journal of Entomology, 111, 371-378. doi: 10.14411/eje.2014.039
 • Milanovic, S.,Mihajlovic, L., Karadzic, D., Jankovsky, L., Aleksic, P., Jankovic-Tomanic, M., & Lazarevic, J. (2014) Effects of pedunculate oak tree vitality on gypsy moth preference and performance. Archives of Biological Sciences, 66, 1659-1672. doi:10.2298/ABS1404659M
 • Milanovic, S.,Lazarevic, J., Karadzic, D., Milenkovic, I., Jankovsky, L., Vuleta, A., & Solla, A. (2015) Belowground infections of the invasive Phytophthora plurivora pathogen enhance the suitability of red oak leaves to the generalist herbivore Lymantria dispar. Ecological Entomology, 40, 479-482. doi: 10.1111/een.12193
 • Milanović, S.,Janković-Tomanić, M., Kostić, I., Kostić, M., Morina, F., Živanović, B. & Lazarević, J. (2016) Behavioural and physiological plasticity of gypsy moth larvae to host plant switching. Entomologia Experimentalis et Applicata, 158: 152–162. doi: 10.1111/eea.12388
 • Караџић, Д., Кеча, Н., Миленковић, И., Милановић, С., Станивуковић, З. (2016) Шумска микологија. Универзитет у Бања Луци-Шумарски факултет. Бања Лука (1-595).