+

Doktorske akademske studije (PhD)

Doktorske studije na modulu Pejzažna arhitektura i hortikultura traju 3 godine (6 semestara) i koncipirane su tako da studenti na početku biraju izborne predmete. Studenti polažu ukupno 5 predmeta (2 obavezna i 3 izborna), obavljaju laboratorijski i eksperimentalni rad (statističko modeliranje), pišu i publikuju stručne i naučne radove, učestvuju na domaćim i međunarodnim konferencijama i drugim manifestacijama. Izborna mogućnost je i učešće u nastavi na osnovnim studijama ili učešće u segmentu nekog od aktuelnih projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Nastavni plan možete pogledati OVDE.

Nakon izrade i odbrane doktorske disertacije kandidati dobijaju akademsku titulu:

doktor biotehničkih nauka