+

Чланови катедре

Шеф катедре: др Драган Нонић, ред. проф.
Заменик шефа катедре:
др Љиљана Кеча, ред. проф.
Секретар катедре:
МSc Mилица Марчета

НАСТАВНО ОСОБЉЕ:

НАСТАВНИЦИ АНГАЖОВАНИ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА:

  • др Сретен Јелић, ванр. проф.

САРАДНИЦИ: