+

Strukovne studije

Cilj programa strukovnih studija TEHNOLOGIJE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA je osposobljavanje studenata stručnim znanjima potrebnim za profesionalno bavljenje poslovima iz oblasti tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta. Kako proizvodi od drveta imaju značajno učešće u društvenom proizvodu i izvozu Srbije (u 2011. godini njihovo učešće u izvozu Srbije iznosilo je 3,2%, a u BDP 1,4%), ostvarivanje ovog cilja doprinelo bi i povećanju konkurentnosti preduzeća koja se bave projektovanjem, proizvodnjom i prometom nameštaja i proizvoda od drveta.
Plan i program strukovnih studija Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta omogućava sticanje bazičnih teorijskih i praktičnih znanja, koja predstavljaju osnovu za razumevanje i razvijanje kritičkog mišljenja u rešavanju problema u oblastima, kao što su: osnove konstruisanja i projektovanja, praćenje tehnoloških procesa sušenja drveta, proizvodnje ploča od usitnjenog i slojevitog drveta, praćenje tehnologija u pilanskoj i finalnoj preradi drveta, praćenje procesa zaštite proizvoda od drveta, učestvovanje u pripremi i organizaciji proizvodnje i unutrašnja i spoljna trgovina nameštajem i proizvodima od drveta.
Znanja i veštine koje studenti stiču su neophodne za uključivanje kako u radni proces proizvodnje nameštaja i proizvoda od drveta, tako i u organizaciji i upravljanju pojedinim pogonima u drvnoj industriji. U procesu projektovanja studenti se osposobljavaju da rade kao potprojektanti pojedinih delova projekta, prema zadacima odgovornog projektanta. Takođe, studenti se obučavaju za poslove analiza i istraživanja tržišta nameštaja i proizvoda od drveta, kao i obavljanje poslova u spoljnotrgovinskom prometu nameštaja i proizvoda od drveta i zastupništvu.
Akademski naziv koji stiču studenti koji završe osnovne strukovne studije na studijskom programu Tehnologije nameštaja i proizvoda od drveta je strukovni inženjer tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta.
Zapošljavanje strukovnih inženjera je moguće u svim preduzećima koja se bave preradom drveta, proizvodnjom nameštaja i elemenata enterijera, trgovinom drveta i proizvoda od drveta.
Dalje usavršavanje kroz obrazovanje strukovnih inženjera tehnologija nameštaja i proizvoda od drveta se može odvijati unutar područja specijalističkih strukovnih

 

KURIKULUM STUDIJSKOG PROGRAMA OSNOVNIH STRUKOVNIH STUDIJA

Naziv predmeta Fond
časova
ESPB
I godina    
I semestar    
 Matematika  2+3 8
Fizika 2+3 8
Hemija 2+3 8
Strani jezik 4+0  
Engleski    
Nemački
Francuski
Ruski
 Izborni predmet 1: 2+0  2
Osnovi ekonomije    
Sociologija
 II semestar    
 Tehnička mehanika 2+3 8
Anatomija i hemija drveta 3+3 10
Strani jezik 2:  4+0 8
Engleski    
Nemački
Francuski
Ruski
 Izborni predmet 2:    
 Nacrtna geometrija sa tehničkim crtanjem    
 Primenjena inženjerska grafika    
 Ukupano broj časova aktivne nastave i ESPB bodova u I godini 24+18  60
II godina    
III semestar    
 Osnovi mašinstva 3+2 7
Svojstva drveta 3+3 9
Poznavanje materijala 3+3 9
Zaštita drveta 2+2 8
 IV semestar    
Drvne konstrukcije 3+3  9
Unutrašnji transport u preradi drveta 3+3 9
Sušenje i parenje drveta 3+3 9
Ukupan broj časova aktivne nastave i ESPB bodova u II godini 21+21 60
III godina    
V semestar    
 Izborni predmet 3 i 4: 3+3  7
Mašine i alati za obradu drveta    
Iverice, vlaknatice i drvnoplastične mase    
Furniri i slojevite ploče    
Prerada drveta na pilanama    
Izborni predmet 5 i 6: 3+3  7
Organizacija proizvodnje u preradi drveta    
Ekonomika drvne industrije
Trgovina drvetom
Priprema proizvodnje
 VI semestar    
 Izborni predmet 7 i 8: 3+3 7
 Finalna prerada drveta    
Površinska obrada drveta
Priprema proizvodnje
Organizacija proizvodnje u preradi drveta
 Izborni predmet 9:    
Projektovanje nameštaja    
Priprema proizvodnje
Stručna praksa 3+3 5
Završni rad 3+3 6
Ukupano broj časova aktivne nastave i ESPB bodova u III godini 27+27 60