+

Основне академске студије

КУРИКУЛУМ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

I семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Анатомија дрвета 7 3+3
Математика 8 3+3
Хемија 6 3+3
Нацртна геометрија 6 2+3
Страни језик 1 4  
II семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Техничка физика 6 3+3
Техничка механика 7 3+3
Хемија дрвета 7 3+3
Техничко цртање са оснoвама конструисања 5 1+3
Страни језик 2 4  
Страни језик 1 Страни језик 2
Енглески 1 (4+0) Енглески 2 (4+0)
Руски 1 (3+0) Руски 2 (3+0)
Немачки 1 (3+0) Немачки 2 (3+0)
Француски 1 (3+0) Француски 2 (3+0)

II година

III семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Својства дрвета 7 3+3
Познавање материјала 5 3+3
Основе машинства 5 3+2
Конструкције намештаја и производа од дрвета 7 2+4
Елементи регулационе технике у дрвној индустрији 5 2+2
Стручна пракса 1 1  
IV семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Прерада дрвета на пиланама 6 3+3
Машине и алати за обраду дрвета 6 3+3
Унутрашњи транспорт у дрвној индустрији 5 3+3
Хидротермичка обрада дрвета 6 3+3
Изборни предмет 1 6 2+1
Стручна пракса 2 1  
Изборни предмет 1
Основи дендрологије (2+1)
Адхезиви у дрвној индустрији (2+1)

III година

V семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Иверице, влакнатице и дрвнопластичне масе 6 3+3
Фурнири и слојевите плоче 6 3+3
Заштита дрвета 6 3+3
Изборни предмет 2 6 2+2
Изборни предмет 3 6 2+2
VI семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Финална прерада дрвета 7 3+3
Површинска обрада дрвета 7 3+3
Економика дрвне индустрије 7 3+3
Изборни предмет 4 6 2+2
Стручна пракса 3 3  
Изборни предмет 2: Изборни предмет 3: Изборни предмет 4:
Енергетика у дрвној индустрији (2+2) Технологије инжењерских производа од масивног дрвета (2+2) Маркетинг производа од дрвета (2+2)
Технолошка својства дрвета (2+2) Машине за обраду дрвета са компјутерском нумеричком контролом (2+2) Менаџмент у дрвној индустрији (2+2)

IV година

VII семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Пројектовање намештаја и производа од дрвeта 7 3+3
Организација производње у дрвној индустрији 7 3+3
Изборни предмет 5 6 2+2
Изборни предмет 6 6 2+2
VIII семестар
Назив предмета Број ESPB Број часова
Управљање производњом у дрвној индустрији 7 3+3
Трговина дрветом и производима од дрвета 7 3+3
Изборни предмет 7 6 2+2
Изборни предмет 8 6 2+2
Стручна Пракса 4 3  
Израда завршног рада 2  
Завршни рад 3  
Изборни предмет 5 Изборни предмет 6
Наноматеријали на бази дрвета (2+2) Технологије производње кућа од дрветa (2+2)
Заштита индустријске околине (2+2) Хемијска прерада дрвета (2+2)
Изборни предмет 7 Изборни предмет 8
Tехнологија допунских производа примарне прераде дрвета (2+2) Технологија производње грађевинске столарије (2+2)
Пројектовање ентеријера (2+2) Сигурност на раду (2+2)
ЦАД системи у дрвној индустрији (2+2) Термопластични композити од дрвета (2+2)