+

Литература

У периоду 1956‒2016. година на Одсеку је написано и објављено први пут или као репринт:

  • 74 уџбеника
  • 49 скрипти
  • 44 практикума и збирки задатака
  • 6 монографија