+

Докторске академске студије

Докторске студије из области технологија намештаја и производа од дрвета трају 3 године (6 семестара), а конципиране су тако да студенти полажу укупно 5 предмета у току прве године, док у току друге и треће године обављају стручна и лабораторијска истраживања, писање и публиковање стручних и научних радова, учешће на домаћим и међународним конференцијама и другим манифестацијама.
Студијски програм је конципиран тако да студенти на почетку бирају изборну групу коју желе да студирају и за коју желе да се специјализују. У понуди је 6 изборних група у зависности од опредељења и афинитета кандидата.

Након израде и одбране своје докторске дисертације кандидати добијају академску титулу: ДОКТОР БИОТЕХНИЧКИХ НАУКА