+

Zagađivanje i kvalitet zemljišta

Šifra predmeta: DM4.0111G
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov:

Sticanje produbljenih znanja o različitim aspektima zagađivanja i kvaliteta zemljišta (sistem analiza zemljišta, procene rizika, zemljišni procesi).

Primena stečenih teorijskih znanja za rešavanje pojedinih praktičnih problema; primena znanja u eksperimentalnom radu za definisanje istraživačkih zadataka u oblasti zagađivanja i kvaliteta zemljišta.

Kvalitet zemljišta: biološki, hemijski i fizički aspekt; Koncepti kvaliteta zemljišta; Degradacija i kvalitet zemljišta (biološki, hemijski i fizički indikatori). Zagađivanje zemljišta: glavni tipovi zagađivanja zemljišta; izvori zagađivanja zemljišta (erozija zemljišta, zagađivanje iz agrohemijskih izvora, zagađivanje iz urbanih izvora, zagađivanje iz hemijskih i bioloških izvora kao posledica ratnih dejstava; klasifikacija i karakterizacija polutanata; mehanizmi zagađivanja i interakcija sistema „zemljište-polutanti“; promene polutanata, transformacija, fundamentalni fizički i hemijski procesi u zemljištu i uticaj na vode i vegetaciju. Modeliranje zagađivanja zemljišta: tipovi modela i njihovo kreiranje. Procene rizika. Sistemi korišćenja zemljišta i zemljišnog prostora i veze sa zagađivanjima, kvalitetom i otpornošću zemljišta, ekološkom ravnotežom i održivom produkcijom biomase; legislativa u oblasti zaštite zemljišta i životne sredine.

Praktična nastava se fokusira na analizama bioloških, hemijskih i fizčkih indikatora kvaliteta zemljišta. Analize procesa zagađivanja zemljišta i priprema karata i baza podataka i primena GIS-a u računarskoj laboratoriji. Analize modela zagađivanja i njihova primena; studenti predstavljaju svoje rezultate kroz seminarske radove i završne naučne projekte.