+

Biljni materijal za posebne namene

Šifra predmeta: DM3.0111A
Studijski program: Pejzažna arhitektura
Vrsta i nivo studija: Doktorske studije
Saradnici:
Status predmeta: Izborni
Broj ESPB: 8
Uslov: završene adekvatne master studije

Proučavanje autohtonih i alohtonih drvenastih i zeljastih biljnih vrsta za posebne namene u pejzažnoj arhitekturi. Proučavanje uticaja klimatskih i drugih faktora spoljašnje sredine na morfološke i adaptivne karakteristike vrsta. Savladavanje principa održivog korišćenja prirodnih resursa. Upoznavanje sa novim tehnikama i tehnologijama proizvodnje biljnog materijala za posebne namene.

Primena stečenih znanja i veština za upotrebu zeljastih i drvenastih biljnih vrsta u pejzažno arhitektonskoj praksi.

Diverzitet biljnih vrsta za posebne namene. Biologija vrsta iz odeljka Spermatophyta ( podedeljaka  Pinophyta i Magnoliophyta) za posebne namene.  

Optimalne vrste za drvorede u centralnim zonama grada u odnosu na klimatske i druge uticaje spoljašnje sredine. Optimalne vrste za zaštitno zelenilo u industrijskim zonama i pored saobraćajnica. Optimalne vrste za korišćenje u ozelenjavanju prostora oko obrazovnih i kulturnih ustanova, zdravstvenih centara, rekreacionih centara, kulturnih spomenika, manastirskih porti i dr.

Tehnologija proizvodnje ukrasnih sadnica za posebne namene.

Primena biljnih vrsta za posebne namene.