+

Vesna Golubović Ćurguz

Vanredni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 953
E-mail: vesna.curguz@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 12
Konsultacije: ponedeljak i utorak, 11‒13 časova

Rođena je 8. 8. 1958. god. u Beogradu, gde se nakon završene osnovne škole i V beogradske gimnazije upisala na Šumarski fakultet, Odsek za pejzažnu arhitekturu. Diplomirala 29. 4. 1982. godine i stekla stručni naziv diplomirani inženjer pejzažne arhitekture. Poslediplomske studije upisala na katedri Zaštita šuma i ukrasnog bilja na Šumarskom fakultetu u Beogradu. Magistarsku tezu odbranila je 25. 12. 1998. god. i stekla akademski naziv magistra šumarskih nauka. Doktorsku disertaciju odbranila 6. 5. 2008. god. na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla naučni stepen doktora nauka iz oblasti biotehnike. 14. 4. 2010. godine stekla naučno zvanje naučni saradnik, odlukom Komisije za sticanje naučnih zvanja u okviru Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Od 11. 11. 1986. god. do 10. 11. 2011. god. bila je zaposlena u Odeljenju za zaštitu šuma na Institutu za šumarstvo u Beogradu. Od 17. 11. 2011. godine, kada je izabrana u zvanje docenta na Šumarskom fakultetu, učestvuje u izvođenju nastave i vežbi. Akreditovana je kao nastavnik na sva tri nivoa studija u oblasti Zaštite šuma i ukrasnih biljaka (na Odseku za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i na Odseku za šumarstvo na osnovnim akademskim studijama i na master akademskim studijama). Od 1. 10. 2012. član je Nastavno‑naučnog veća i učestvuje u radu mnogih komisija. Posebno je značajna aktivnost u Komisiji za obezbeđenje i unapređenje kvaliteta. Funkciju prodekana za nastavu obavlja od 24. 4. 2013. god, kada je aktivno učestvovala u akreditaciji nastavnih programa na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za funkciju prodekana za nastavu izabrana je ponovo 17. 6. 2015. god. i ovaj mandat je započeo 1. 10. 2015. god. U junu 2013. godine izabrana je za recenzenta Akreditacionih programa na osnovnim i master akademskim studijama Šumarskog fakulteta u Banjaluci.

Uža naučna oblast

Zaštita šuma i ukrasnih biljaka

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

Obavezni predmeti

Izborni predmeti

Master studije

Izborni predmeti

Doktorske studije

Odabrani naučni radovi

  • Golubović Ćurguz, V., Raičević, V., Tabaković –Tošić, M., Veselinović, M., Jovanović, Lj.(2010): Same physiological characteristics of the three ectomycorrhizal fungi from Suillus genus, Minerva biotecnologica ISSN 1120-4826, 22 (1), pp. 1‒7. http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-biotecnologica/article.php?cod=R04Y2010N01A0001
  • Golubović Ćurguz, V., Tabaković‑Tošić, M., Veselinović, M., Raicevic, V., Dražić, D., Jovanović, Lj., Kiković, D.(2010) ׃ The influence of the heavy metals on the growth of ectomycorrhizal fungi, Minerva biotecnologica ISSN 1120-4826, 22(1), pp.17‒22. http://www.minervamedica.it/en/journals/minerva-biotecnologica/article.php?cod=R04Y2010N01A0017
  • Tabaković-Tošić, M., Tošić, D., Rajković, S., Golubović Ćurguz, V., Rakonjac, Lj. (2011): Invasion species Coleophora laricella one of the main limiting factor of Larix decidua during the forest aforestation and recultivation, African Journal of Agricultural Research Vol.6(4), pp.866‒872. http://www.academicjournals.org/journal/AJAR/article-stat/38E6D0336662
  • Tabaković-Tošić, M., Koprivica, M., Tošić, D., Golubović-Ćurguz, V.(2011): Biological efficacy of the ecotoxically favourable insecticides and their mixture in the control of gypsy moth, African Journal of Biotechnology Vol. 10 (22), pp. 4656‒4664, ISSN 1684‒5315. http://www.ajol.info/index.php/ajb/article/view/94134
  • Golubović Ćurguz,V., Raičević, V., Veselinović, M., Tabakovic-Tošić, M., Vilotić, D. (2012) Influence of Heavy Metals on Seed Germination and Growth of Picea abies L. Karst, Pol. J. Environ. Stud. Vol. 21, No. 2 (2012), 353‒359 ISSN 1230-1485. http://www.pjoes.com/pdf/21.2/Pol.J.Environ.Stud.Vol.21.No.2.355-361.pdf
  • Tabakovic-Tosic, M., Georgiev G., Mirchev P., Tosic, D., Golubovic-Curguz V.(2013): Gypsy Moth in Central Serbia Over the Previous Fifty Years ACTA ZOOLOGICA BULGARICA 65 (2):165-171. http://www.acta-zoologica-bulgarica.eu/downloads/acta-zoologica-bulgarica/2013/65-2-165-171.pdf