+

Ivan Simić

Telefon: +381 (11) 3053 826
E-mail: ivan.simic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Laboratorija I vežbaonica finalne prerade drveta
Konsultacije: sreda, 13‒14 časova; četvrtak 13‒15 časova;

Aleksandar Baumgertel

Telefon:
E-mail: aleksandar.baumgertel@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 107
Konsultacije:

Janko Ljubičić

Telefon: +381 (11) 3053 981
E-mail: janko.ljubicic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 114
Konsultacije: Ponedeljak, 9.00-11.00 časova

Miljan Kalem

Telefon: +381 (11) 3053 859
E-mail: miljan.kalem@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 85
Konsultacije: Ponedeljak od 13 do 14 časova, sreda od 13 do 14 časova

Aleksandar Lisica

Telefon: +381 (11) 3053 914
E-mail: aleksandar.lisica@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 4
Konsultacije: sreda, 11.00‒12.00 časova

Marko Veizović

Telefon: +381 (11) 3053 908
E-mail: marko.veizovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: Laboratorija za svojstva drveta
Konsultacije: utorkom od 10 do 11 časova
1 2