+

Расадник

О нама

У оквиру Арборетума Шумарског факултета налази се и расадник – Центар за производњу украсних биљака. Расадник је површине око 50 ари, са стаклеником од 200 m², где се врши производња украсног дрвећа, жбуња и перена, као и шумског садног материјала.

Приоритетна функција расадника је реализација практичне наставе студената Шумарског факултета (Одсека за Пејзажну архитектуру и хортикултуру и Одсека за Шумарство).

Такође се у расаднику постављају огледи за дипломске, мастер и докторске студије, као и за научно-истраживачку и стручну делатност. Део расадника се користи за производњу садног материјала у комерцијалне сврхе.
Процес производње се изводи првенствено различитим методама вегетативног размножавања (саднице украсног дрвећа, жбуња и перена), док се за добијање садница значајних за шумарство репроматеријал добија генеративним путем.

Контакт телефон за расадник Шумарског факултета: +381 11 3053963

ЦЕНОВНИК КОНТЕЈНЕРСКОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА (P18) У РАСАДНИКУ ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА