+

Хортикултурна терапија

Познато је и научно потврђено да боравак у природи и рад са биљкама имају позитиван и исцелитељски утицај на људе.

Хортикултурна терапија је вид терапије који обухвата негу и бригу о биљкама, веома је делотворна у побољшању здравља и општег стања особа с различитим степеном и интензитетом сметњи у развоју. Уобичајена је активност у вртићима, школама, болницама у многим земљама западне Европе.

Један такав врт, намењен деци ометеној у развоју, подигнут је на Ади Циганлији, захваљујући сарадњи општине Чукарица, ЈП „Ада Циганлија“, Центра за смештај и дневни боравак деце и омладине ометене у развоју – Дневни боравак Чукарица са Шумарским факултетом. Такође, позитиван утицај на понашање, расположење, ниво стреса и здравствени статус корисника дневног боравка Чукарица и „Сунце“ постигнут је активностима и боравком у Стакленику и Арборетуму (Алпинетуму) Шумарског факултета.

Хортикултурна терапија може се дефинисати као процес у којем се биљни материјал и вртларска оруђа користе као терапеутско средство код особа са посебним потребама, те је у начелу вртларење без баријера, односно начин вртларења доступан свим људима без обзира на њихова ограничења. Вртларење је одувек био и начин рекреације. Осим позитивних учинака на тело, посебно су видљиви одлични учинци на духовни, психички и интелектуални развој особа са посебним потребама.

Циљ терапијског врта је да кроз различите садржаје и зоне (активно учешће у игри, креативне радионице, миран део за одмор…) пружи могућност активног и пасивног учешћа. Главни ефекти су подизање емоционалне стабилности у тимском раду, искуство такмичарског духа, заједничке подршке, буђење позитивних мисли и осећања, подизање самопоуздања, осећање сопствене вредности, а тиме се значајно поправља њихово здравствено стање и квалитет њиховог живота уопште.