+

Јасмина Поповић

Ванредни професор
Телефон: +381 (11) 3053 892
Е-маил: jasmina.popovic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 143
Консултације: понедељак, 13.00‒14.00 часова; четвртак, 10.00‒12.00 часова

Рођена је 1969. године у Београду. Дипломирала је 2000. године на Универзитету у Београду ‒Технолошко-металуршком факултету, на Одсеку за органску хемијску технологију и полимерно инжењерство. Докторирала је 2015. године на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, на Одсеку ТМП. Од 2002. године запослена је на Катедри за хемијско-механичку прераду дрвета Одсека за прераду дрвета као асистент на предмету Хемија дрвета са хемијском прерадом дрвета, а 2016. изабрана је у звање доцента за ужу научну област Хемијско-механичка прерада дрвета.
Научноистраживачки рад је у највећој мери усмерен на подручје испитивања утицаја предтретмана дрвета на хемијски састав и својства дрвета и композитних материјала од дрвета.

Ужа научна област

Хемијско-механичка прерада дрвета

Област истраживања

Хемијски састав дрвета; предтретмани дрвета; испитивањe утицајa предтретмана дрвета на хемијски састав и својства дрвета и композитних материјала од дрвета.

 

Ангажовање у настави

Струковне студије

Акредитација 2021

Основне студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Мастер студије

Акредитација 2021

Акредитација 2013

Докторске студије

Акредитација 2021

Акредитација 2021

Одабрани научни радови

 • Јasmina Popović, Milanka Điporović-Momčilović (2012): Influence of chemical treatment on dimensional stability of narrow-leaved ash – part one: Tangential swelling, Glasnik Šumarskog fakulteta, 106, 2012, (151‒168).
  (https://www.researchgate.net/publication/269497967/)
 • Jasmina Popović, Mlađan Popović, Milanka Điporović-Momčilović, Ivana Gavrilović-Grmuša (2015): Effects of the chemical treatment conditions of the narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon) on the lap shear strength, Wood Research, 60 (4): 543‒554 (2015). (https://www.researchgate.net/publication/291718468/)
 • Dragica Vilotić, Jasmina Popović, Suzana Mitrović, Mirjana Šijačić-Nikolić, Mirjana Ocokoljić, Jelena Novović, Milorad Veselinović (2015): Dimensions of Mechanical Fibres in Paulownia elongata S. Y. Hu Wood from Different Habitats, Drvna Industrija, 66(3): 229‒234 (2015). (http://dx.doi.org/10.5552/drind.2015.1365; https://www.scribd.com/doc/315485046/)
 • Vladimir Dodevski; Bojan Janković, Marija, Stojmenović; Sanja Krstić; Jasmina Popović; Maja C. Pagnacco; Branka Kaluđerović (2017): Plane tree seed biomass used for preparation of activated carbons (AC) derived from pyrolysis. Modeling the activation process, Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 522 (2017) 83–96.
  (http://dx.doi.org/10.1016/j.colsurfa.2017.03.003 0927-7757/)
 • M.Popović, J. Popović, M. Điporovic-Momčilović, N.Vukić, J. Budinski-Simendić, I.Gavrilović-Grmuša, F.Hamid (2019): The Curing Behavior of Urea-formaldehyde Adhesive in the Presence of Chemicaly Treated Narrow-Leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soo & Simon), Zaštita Materijala 60 (1), 64-69.
  (https://www.researchgate.net/publication/332110681)
 • Jasmina Popović, Milanka Djiporović-Momĉilović, Mladjan Popović, Ivana Gavrilović-Grmuša: Influence of different chemical treatments of the narrow-leaved ash (Fraxinus angustifolia Vahl.ssp. Pannonica Soo&Simon) on the lap shear strength Proceedings – Second International Scientific Conference Wood Technology & Product Design, 30th August – 2nd September, 2015, Ohrid, Macedonia, 144-150.
 • Popovic, J., Djiporovic-Momcilovic, M., Popovic, M., Gavrilovic-Grmusa, I. (2016): THE INFUENCE OF CHEMICAL TREATMENTS ON DIMENSIONAL STABILITY OF NARROW LEAVED ASH, Proceedings of the World Conference on Timber Engineering (WCTE 2016), August 22-25, 2016, Viena, Austria, 1627-1634
 • Popović, J.; Klašnja, B.; Popović,M.; Điporović-Momčilović, M.; Gavrilović-Grmuša, I.(2016): Variability in Chemical Composition of Narrow-leaved Ash (Fraxinus angustifolia Vahl. ssp. Pannonica Soó & Simon) in Regard to its Age and Possition inside the Tree, Proceedings of the 27th International Conference on Wood Science and Technology (ICWST): “Implementation of Wood Science in Woodworking Sector”, October 13th – 14th 2016, Zagreb, Croatia, pp. 175-184.
 • Jasmina Popović, Suzana Mitrović, Milorad Veselinović, Dragica Vilotić: Impact of soil to dimensions of mechanical fibres of a juvenile wood of Paulownia elongata S.Y.HU., Proceedings – International Conference „REFORESTATION CHALLENGES“, 03-06 June 2015, Belgrade, Serbia 175-184.
 • Popović J., Popović M., Điporović-Momčilović M., Prahin A., Dodevski V., Gavrilović-Grmuša I. (2018): The application of water pretreatment in the pellets production process, COST Action FP1407 – Final Conference: “Living with modified wood”, Belgrade, Serbia, 12-13th December 2018, Book of Abstracts (58-59)