+

Мастер радови

На Катедри за пејзажни инжењеринг у протеклих 10 година одбрањено је више од 60 мастер радова:

2010

 • Мирјана Мешичек (2010):Управљање реконструисаним дрворедима ужег центра Београда, (ментор: др Весна Анастасијевић, ванредни професор)
 • Миљковић Михајло (2010): Дрвореди града Ниша, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).

2011

 • Радуловић Тијана (2011): Уређивање и одржавање зелених површина комерцијално-пословних објеката блока 20 у Новом Београду, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).

2012

 • Петеш Чила (2012): Елементи биоеколошке ревитализације средишњег дела града Темерина, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Костантиновић Александра (2012): Инвестиционо одржавање јавних зелених површина – на примеру парка на Белим Водама, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Роберт Сабо (2012): Пејзажни потенцијал видиковца „Калварија“ Тител, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).

2013

 • Гаџа Ведрана (2013): Функционалност Трга платана у Требињу, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Перић Јасмина (2013): Функционалност парка јапанско-српског пријатељства, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Димитров Софија (2013): Биоеколошка анализа услова средине градског кеја у Краљеву, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Лукач Љубица (2013): Биоеколошки елементи ревитализације и реконструкције градског парка у Добоју, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Тијана Мишић (2013): Озелењавање окућнице ЈКП „Београдске електране“ као елемент заштите од аерозагађења и буке, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Стојчевски Јована (2013): Принципи обнове зелених површина двораца Војводине, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Ожеговић Катарина (2013): Озелењавање индустријских комплекса у циљу оплемењивања градске животне средине, (ментор: др Весна Анастасијевић, ванредни професор)
 • Лаховски Давор (2013): Анализа стања и предлог реконструкције градског парка „Др Младена Стојановића“ у Бања Луци, (ментор: др Весна Анастасијевић, ванредни професор)
 • Ракић Лидија (2013): Специфичност озелењавања подручја термоелектране Костолац, (ментор: др Весна Анастасијевић, ванредни професор)
 • Прокоповић Маја (2013): Избор дрвенастих биљака за кровне вртове на Новом Београду (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Ивошевић Марица (2013): Упоредна анализа дендрофлоре живих ограда на Бановом брду, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Брадоњић Љубина (2013): Анализа стања култура врсте Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco заснованих на депосолима Колубарског басена, (ментори: М. Оцокољић и М. Веселиновић).
 • Влајнић Невена (2013): Стање и могућности озелењавања балкона и лођа на Дорћолу, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Лазаревић Јелена (2013): Инвентаризација и анализа стања дрвенастих биљака на зеленим површинама испред пословних објеката на Бановом брду, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).

2014

 • Марић Милана (2014): Анализа развоја Калемегданског парка (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Ненадић Катарина (2014): Валоризација пејзажних вредности брда Хисар у Лесковцу, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Миљковић Сандра (2014): Елементи реконструкције парка Милутина Миланковића у Београду, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Ђорђевић Милица (2014): Карактеристике заштићених стабала на подручју Београда, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Лазовић Јелена (2014): Функционална анализа реконструкције Централног парка у Врњачкој Бањи, (ментор: проф. др Небојша Анастасијевић).
 • Дедовић Јелена (2014): Негативан утицај антропогеног фактора на функционалност гробља у Азањи, (ментор: др Весна Анастасијевић, ванредни професор)
 • Шиљковић Тамара (2014): Аутохтона дендрофлора у парковима Краљева, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Софренић Драгана (2014): Избор дрвенастих биљака за обликовање топијарних форми, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Зујић Марина (2014): Утицај примене култивара типа fastigiata на визуелно-естетске карактеристике у централном делу Београда, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Воркапић Ведрана (2014): Анализа естетских и функционалних карактеристика култивара дрвенастих биљака на зеленим површинама у Земуну, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Гашевић Младенка (2014): Функционалност и заступљеност планинског јавора у заштићеним пределима Јахорине (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).

2015

 • Грујичић Милица (2015): Дендрофлора градског парка у Требињу (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).

2016

 • Нађија Имамовић (2016): Анализа стања и предлог реконструкције у односу на потребе корисника спортско-рекреативног центра у Новом Пазару (ментор: проф. др Ненад Ставретовић)
 • Милица Михаиловић (2016): Анализа зелене површине спортско-рекреативног комплекса на Ибарском кеју у Краљеву, (ментор: проф. др Ненад Ставретовић).
 • Броћовић Стана (2016): Биоеколошка анализа видиковца на Бежанијској коси, (ментор: др Весна Анастасијевић, ванредни професор)
 • Обрадовић Слађана (2016): Анализа естетских и функционалних карактеристика дендрофлоре у парку Мањеж (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Борић Милица (2016): Избор дрвенастих биљака за обликовање у плитким посудама (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић)
 • Павловић Тијана (2016): Syringa vulgaris L.у долини Ибра од Рашке до Краљева (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић)
 • Борић Милица (2016): Избор дрвенастих биљака за обликовање у плитким посудама, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Душманић Весна (2016): „Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. у уличним просоторима у Смедереву” (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Перић Милина (2016): Дрвенасте биљке дечијих вртића у Лазаревцу, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Вукомановић Катарина (2016): Избор биљног материјала за кровне вртове у Чачку (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).

2017

 • Ристић Драгана (2017): Управљање зеленим површинама дуж прилазних саобраћајница Пупиновом мосту, (ментор: проф. др Ненад Ставретовић).
 • Станић Немања (2017): Осветљење зелених површина, (ментор: проф. др Ненад Ставретовић).
 • Александар Лисица (2017): Дендрофлора градског парка у Шиду, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Маричић Ана (2017): Естетске и функционалне карактеристике дрвенастих биљака испред пословних објеката у Булевару др Зорана Ђинђића на Новом Београду, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).

2018

 • Александра Станковић (2018): Биоеколошка основа са предлогом реконструкције Горанског парка у Панчеву, (ментор: др Надежда Стојановић, доцент).
 • Васиљевић Ангелина (2018): Алохтона дендрофлора у парковима Краљева, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Паћи Елеонора (2018): Вегетација Суботице као конструктивни елемент слике града, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Кристина Мирјачић (2018): Модел еколошког уређења насеља Belville у Београду, (ментор: др Надежда Стојановић, доцент).
 • Турковић Тамара (2018): Анализа стања зелених површина школских установа на подручју насеља Земун поље и Сурчин, (ментор: проф. др Ненад Ставретовић).
 • Наталија Пандоски (2018): Ревитализација фабричког комплекса ИМРРаковица у Београду, (ментор: др Надежда Стојановић, доцент).
 • Невена Грбић (2018): Пејзажно уређење Земунског кеја, (ментор: др Надежда Стојановић, доцент).

2019

 • Ристић Чекватинска Мина (2019): Аутохтона дендрофлора у визуелној перцепцији Аде Циганлије, (ментор: проф. др Мирјана Оцокољић).
 • Ивановић Александра (2019): Утицај човека на простор и вегетацију марине Макиш у Београду, (ментор: проф. др Ненад Ставретовић)
 • Милић Ана (2019): Безбедност дечијих игралишта, (ментор: проф. др Ненад Ставретовић)
 • Сара Тилингер (2019): Зелене површине стамбених блокова општине Врачар, (ментор: др Јована Петровић, доцент).

2020

 • Станковић Ивана  (2020): Анализа стања и одржавања зелених површина амбасадорских резиденција у Београду, (ментор: др Јована Петровић, доцент).
 • Пупaвац Бојана (2020): Еколошке и естетске функције ветрозаштитних појасева на територији општине Вршац. Ментор: др Мирјана Оцокољић
 • Динчић Тамара (2020): Анализа зелених површина у насељу „Степа Степановић“ у Београду. Ментор: др Ненад Ставретовић
 • Малетић Јелена (2020): Препреке на голф теренима – банкери. Ментор: др Ненад Ставретовић
 • Дугић Емилија (2020): Анализа изведеног стања зелених површина грађевинских парцела ГП-5, ГП-6 и ГП-7 насеља Степа Степановић. Ментор: др Ненад Ставретовић 
 • Нинковић Аница (2020): Могућност формирања крoвних вртова на подручју општине Обреновац. Ментор: др Јована Петровић
 • Виторовић Дејан (2020): Могућности примене зелених фасада као мере еколошког унапређења градске средине – студија случаја Врачар. Ментор: др Надежда Стојановић

2021

 • Младеновић Ана (2021): Анализа карактеристика и предлог озелењавања скверова у Београду. Ментор: др Јована Петровић
 • Бонџић Анђела (2021): Пројекат ревитализације и подизања рекреативне зелене површине на простору Фабрике вагона у Краљеву. Ментор: др Надежда Стојановић
 • Бореновић Никола (2021): Пројекат унапређења естетских функција финансијског парка у Београду. Ментор: др Надежда Стојановић
 • Јовановић Ђурђица (2021): Подизање система зелених површина у функцији еколошког унапређења градске средине – студија случаја Шабац. Ментор: др Надежда Стојановић
 • Зец Милијана (2021): Пројекат вертикалног озелењавања стамбено-пословног објекта у улици Кнеза Милоша Београд. Ментор: др Надежда Стојановић
 • Голубовић Дајана (2021): Зелене површине образовних установа Ресника – стање и перспективе. Ментор: др Ненад Ставретовић