+

Master radovi

Na Katedri za pejzažni inženjering u proteklih 10 godina odbranjeno je više od 60 master radova:

2010

 • Mirjana Mešiček (2010):Upravljanje rekonstruisanim drvoredima užeg centra Beograda, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Miljković Mihajlo (2010): Drvoredi grada Niša, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).

2011

 • Radulović Tijana (2011): Uređivanje i održavanje zelenih površina komercijalno-poslovnih objekata bloka 20 u Novom Beogradu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).

2012

 • Peteš Čila (2012): Elementi bioekološke revitalizacije središnjeg dela grada Temerina, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Kostantinović Aleksandra (2012): Investiciono održavanje javnih zelenih površina – na primeru parka na Belim Vodama, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Robert Sabo (2012): Pejzažni potencijal vidikovca „Kalvarija“ Titel, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).

2013

 • Gadža Vedrana (2013): Funkcionalnost Trga platana u Trebinju, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Perić Jasmina (2013): Funkcionalnost parka japansko-srpskog prijateljstva, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Dimitrov Sofija (2013): Bioekološka analiza uslova sredine gradskog keja u Kraljevu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Lukač Ljubica (2013): Bioekološki elementi revitalizacije i rekonstrukcije gradskog parka u Doboju, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Tijana Mišić (2013): Ozelenjavanje okućnice JKP „Beogradske elektrane“ kao element zaštite od aerozagađenja i buke, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Stojčevski Jovana (2013): Principi obnove zelenih površina dvoraca Vojvodine, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Ožegović Katarina (2013): Ozelenjavanje industrijskih kompleksa u cilju oplemenjivanja gradske životne sredine, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Lahovski Davor (2013): Analiza stanja i predlog rekonstrukcije gradskog parka „Dr Mladena Stojanovića“ u Banja Luci, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Rakić Lidija (2013): Specifičnost ozelenjavanja područja termoelektrane Kostolac, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Prokopović Maja (2013): Izbor drvenastih biljaka za krovne vrtove na Novom Beogradu (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Ivošević Marica (2013): Uporedna analiza dendroflore živih ograda na Banovom brdu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Bradonjić Ljubina (2013): Analiza stanja kultura vrste Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco zasnovanih na deposolima Kolubarskog basena, (mentori: M. Ocokoljić i M. Veselinović).
 • Vlajnić Nevena (2013): Stanje i mogućnosti ozelenjavanja balkona i lođa na Dorćolu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Lazarević Jelena (2013): Inventarizacija i analiza stanja drvenastih biljaka na zelenim površinama ispred poslovnih objekata na Banovom brdu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).

2014

 • Marić Milana (2014): Analiza razvoja Kalemegdanskog parka (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Nenadić Katarina (2014): Valorizacija pejzažnih vrednosti brda Hisar u Leskovcu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Miljković Sandra (2014): Elementi rekonstrukcije parka Milutina Milankovića u Beogradu, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Đorđević Milica (2014): Karakteristike zaštićenih stabala na području Beograda, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Lazović Jelena (2014): Funkcionalna analiza rekonstrukcije Centralnog parka u Vrnjačkoj Banji, (mentor: prof. dr Nebojša Anastasijević).
 • Dedović Jelena (2014): Negativan uticaj antropogenog faktora na funkcionalnost groblja u Azanji, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Šiljković Tamara (2014): Autohtona dendroflora u parkovima Kraljeva, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Sofrenić Dragana (2014): Izbor drvenastih biljaka za oblikovanje topijarnih formi, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Zujić Marina (2014): Uticaj primene kultivara tipa fastigiata na vizuelno-estetske karakteristike u centralnom delu Beograda, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Vorkapić Vedrana (2014): Analiza estetskih i funkcionalnih karakteristika kultivara drvenastih biljaka na zelenim površinama u Zemunu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Gašević Mladenka (2014): Funkcionalnost i zastupljenost planinskog javora u zaštićenim predelima Jahorine (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).

2015

 • Grujičić Milica (2015): Dendroflora gradskog parka u Trebinju (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).

2016

 • Nađija Imamović (2016): Analiza stanja i predlog rekonstrukcije u odnosu na potrebe korisnika sportsko-rekreativnog centra u Novom Pazaru (mentor: prof. dr Nenad Stavretović)
 • Milica Mihailović (2016): Analiza zelene površine sportsko-rekreativnog kompleksa na Ibarskom keju u Kraljevu, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović).
 • Broćović Stana (2016): Bioekološka analiza vidikovca na Bežanijskoj kosi, (mentor: dr Vesna Anastasijević, vanredni profesor)
 • Obradović Slađana (2016): Analiza estetskih i funkcionalnih karakteristika dendroflore u parku Manjež (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Borić Milica (2016): Izbor drvenastih biljaka za oblikovanje u plitkim posudama (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić)
 • Pavlović Tijana (2016): Syringa vulgaris L.u dolini Ibra od Raške do Kraljeva (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić)
 • Borić Milica (2016): Izbor drvenastih biljaka za oblikovanje u plitkim posudama, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Dušmanić Vesna (2016): „Platanus x acerifolia (Aiton) Willd. u uličnim prosotorima u Smederevu” (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Perić Milina (2016): Drvenaste biljke dečijih vrtića u Lazarevcu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Vukomanović Katarina (2016): Izbor biljnog materijala za krovne vrtove u Čačku (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).

2017

 • Ristić Dragana (2017): Upravljanje zelenim površinama duž prilaznih saobraćajnica Pupinovom mostu, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović).
 • Stanić Nemanja (2017): Osvetljenje zelenih površina, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović).
 • Aleksandar Lisica (2017): Dendroflora gradskog parka u Šidu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Maričić Ana (2017): Estetske i funkcionalne karakteristike drvenastih biljaka ispred poslovnih objekata u Bulevaru dr Zorana Đinđića na Novom Beogradu, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).

2018

 • Aleksandra Stanković (2018): Bioekološka osnova sa predlogom rekonstrukcije Goranskog parka u Pančevu, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).
 • Vasiljević Angelina (2018): Alohtona dendroflora u parkovima Kraljeva, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Paći Eleonora (2018): Vegetacija Subotice kao konstruktivni element slike grada, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Kristina Mirjačić (2018): Model ekološkog uređenja naselja Belville u Beogradu, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).
 • Turković Tamara (2018): Analiza stanja zelenih površina školskih ustanova na području naselja Zemun polje i Surčin, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović).
 • Natalija Pandoski (2018): Revitalizacija fabričkog kompleksa IMRRakovica u Beogradu, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).
 • Nevena Grbić (2018): Pejzažno uređenje Zemunskog keja, (mentor: dr Nadežda Stojanović, docent).

2019

 • Ristić Čekvatinska Mina (2019): Autohtona dendroflora u vizuelnoj percepciji Ade Ciganlije, (mentor: prof. dr Mirjana Ocokoljić).
 • Ivanović Aleksandra (2019): Uticaj čoveka na prostor i vegetaciju marine Makiš u Beogradu, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović)
 • Milić Ana (2019): Bezbednost dečijih igrališta, (mentor: prof. dr Nenad Stavretović)
 • Sara Tilinger (2019): Zelene površine stambenih blokova opštine Vračar, (mentor: dr Jovana Petrović, docent).

2020

 • Stanković Ivana  (2020): Analiza stanja i održavanja zelenih površina ambasadorskih rezidencija u Beogradu, (mentor: dr Jovana Petrović, docent).
 • Pupavac Bojana (2020): Ekološke i estetske funkcije vetrozaštitnih pojaseva na teritoriji opštine Vršac. Mentor: dr Mirjana Ocokoljić
 • Dinčić Tamara (2020): Analiza zelenih površina u naselju „Stepa Stepanović“ u Beogradu. Mentor: dr Nenad Stavretović
 • Maletić Jelena (2020): Prepreke na golf terenima – bankeri. Mentor: dr Nenad Stavretović
 • Dugić Emilija (2020): Analiza izvedenog stanja zelenih površina građevinskih parcela GP-5, GP-6 i GP-7 naselja Stepa Stepanović. Mentor: dr Nenad Stavretović 
 • Ninković Anica (2020): Mogućnost formiranja krovnih vrtova na području opštine Obrenovac. Mentor: dr Jovana Petrović
 • Vitorović Dejan (2020): Mogućnosti primene zelenih fasada kao mere ekološkog unapređenja gradske sredine – studija slučaja Vračar. Mentor: dr Nadežda Stojanović

2021

 • Mladenović Ana (2021): Analiza karakteristika i predlog ozelenjavanja skverova u Beogradu. Mentor: dr Jovana Petrović
 • Bondžić Anđela (2021): Projekat revitalizacije i podizanja rekreativne zelene površine na prostoru Fabrike vagona u Kraljevu. Mentor: dr Nadežda Stojanović
 • Borenović Nikola (2021): Projekat unapređenja estetskih funkcija finansijskog parka u Beogradu. Mentor: dr Nadežda Stojanović
 • Jovanović Đurđica (2021): Podizanje sistema zelenih površina u funkciji ekološkog unapređenja gradske sredine – studija slučaja Šabac. Mentor: dr Nadežda Stojanović
 • Zec Milijana (2021): Projekat vertikalnog ozelenjavanja stambeno-poslovnog objekta u ulici Kneza Miloša Beograd. Mentor: dr Nadežda Stojanović
 • Golubović Dajana (2021): Zelene površine obrazovnih ustanova Resnika – stanje i perspektive. Mentor: dr Nenad Stavretović