+

Upis na studije

Na studijski program osnovnih akademskih studija Pejzažna arhitektura predviđeno je da se upiše do 60 studenata (42 na teret budžeta) na prvu godinu studija.

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidat za upis u prvu godinu studija polaže prijemni ispit, i to iz:

  • BIOLOGIJE i
  • ISPIT SKLONOSTI ZA STUDIJE PEJZAŽNE ARHITEKTURE (CRTANJE I TEST SKLONOSTI).

Na nivou studijskog programa formira se Komisija za prijem (rangiranje) kandidata za studije, kao i posebne komisije za svaku oblast koja se polaže na prijemnom ispitu.

Izuzetno, kandidat koji je kao učenik trećeg ili četvrtog razreda srednje škole pokazao izuzetan uspeh na republičkom takmičenju koje organizuje nadležno Ministarstvo prosvete, odnosno, na saveznom ili međunarodnom takmičenju iz koga se polaže prijemni ispit, ne polaže prijemni ispit iz tog nastavnog predmeta. Kandidatu se, u ovom slučaju, vrednuje prijemni ispit, odnosno deo tog ispita maksimalnim brojem bodova.

Pravo na rangiranje radi upisa u I godinu stiče kandidat koji je u zbiru poena sa prijemnog ispita i opšteg uspeha iz srednjeg obrazovanja ostvario za upis najmanje 51 bod (za finansiranje obrazovanja iz budžeta) odnosno 30 bod (za studente koji plaćaju školarinu). Veće Odseka zadržava mogućnost uvođenja praga znanja odnosno minimalnog broja poena na prijemnom ispitu.

Redosled kandidata za upis u prvu godinu osnovnih studija utvrđuje se na osnovu zbira opšteg uspeha postignutog u srednjem obrazovanju i rezultata postignutog na prijemnom ispitu i to:

  • najviše 40 bodova po osnovu postignutog uspeha u srednjem obrazovanju i
  • najviše 60 bodova iz nastavnih predmeta iz kojih se polaže prijemni ispit.

Sadržaj, vreme i način polaganja prijemnog ispita, kao i način bodovanja kandidata, utvrđuje se posebnom odlukom Fakulteta. Ova odluka u vidu detaljne informacije (informator) dostupna je svakom zainteresovanom licu.

Lista kandidata koji su stekli uslov za upis u prvu godinu studija objavljuje se na internet stranici i oglasnoj tabli Fakulteta.

Svi kandidati koji konkurišu za upis na prvu godinu studija obavezni su da se strogo pridržavaju propozicija navedenih u informatoru.

Državljani Srbije i stranci koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu mogu konkurisati za upis na prvu godinu osnovnih studija ako nostrifikuju svedočanstvo stečeno u inostranstvu, u skladu sa zakonom.

Stranac može da konkuriše za upis na prvu godinu osnovnih studija ako, pored uslova iz prethodnog stava, vlada srpskim jezikom i ako je zdravstveno osiguran.

Detaljnije informacije o konkursu za upis u prvu godinu Osnovnih akademskih studija možete pogledati OVDE.