+

Дипломски радови

 • 2015 – Драган Кривокапић: „Развој мултифункционалног прозвода ГРИД”.
 • 2014 – Дејан Јаић: „Утицај бајцовања дрвета трешње Prunus Avium на адхезију премаза”.
 • 2014 – Луција Коњевић: „Пројектовање намештаја са еколошког аспекта”.
 • 2014 – Емир Бећирагић: „Модел представљања младих аутора на сајмовима намештаја на примеру талент зоне Salone Satellite у Милану”.
 • 2014 – Марко Новковић: „Изградња дрвених кућа фраминг система у Америци”.
 • 2014 – Божидар Митровић: „Употреба лепљеног ламелираног дрвета у грађевинарству”.
 • 2014 – Марина Николић: „Монтажне куће са фазама изградње”.
 • 2014 – Ана Павловић: „Фазе израде монтажне куће са прегледом утрошка материјала”.
 • 2014 – Данило Марсенић: „Анализа постојећег стања и предлози за рационализацију површинске обраде у предузећу ‘Ентеријер Јанковић’”.
 • 2013 – Ана Марковић: „Индустријски вишефункционални намештај за спавање”.
 • 2013 – Радмила Ђукановић: „Површинска обрада дрвета у екстеријеру”.
 • 2013 – Ана Дивац: „Организација дневне зоне у објектима стамбене архитектуре у другој половини двадесетог века”.
 • 2013 – Марко Васиљевић: „Типови модерних кућа брвнара”.
 • 2012– Милан Мишчевић: „Утицај квалитета иверасте плоче и начина оптерећења на чврстоћу споја типл/рупа код корпусног намештаја”.
 • 2012 – Владимир Мишић: „Чврстоћа споја помоћу ламел пера код корпусног намештаја”.
 • 2011 – Марија Бјелаковић: „Ниски столови ‒ развој новог производа ‘Flexy’”.
 • 2011 – Стеван Микић: „Компаративна анализа система кровних конструкција са аспекта утрошка дрвне грађе”.
 • 2011 – Небојша Мијатовић: „Еколошка површинска обрада дрвета”.
 • 2011 – Зоран Јаић: „Премази у праху”.
 • 2010 – Бојана Марковић: „Примена полиуретанских премаза у површинској обради дрвета”.
 • 2011 – Тамара Станојевић: „Примена водених премаза у површинској обради дрвета”.
 • 2010 – Милица Нешовановић: „Нaмештај за одлагање – развој новог производа ‘Pisa Tower’”.