+

Diplomski radovi

 • 2015 – Dragan Krivokapić: „Razvoj multifunkcionalnog prozvoda GRID”.
 • 2014 – Dejan Jaić: „Uticaj bajcovanja drveta trešnje Prunus Avium na adheziju premaza”.
 • 2014 – Lucija Konjević: „Projektovanje nameštaja sa ekološkog aspekta”.
 • 2014 – Emir Bećiragić: „Model predstavljanja mladih autora na sajmovima nameštaja na primeru talent zone Salone Satellite u Milanu”.
 • 2014 – Marko Novković: „Izgradnja drvenih kuća framing sistema u Americi”.
 • 2014 – Božidar Mitrović: „Upotreba lepljenog lameliranog drveta u građevinarstvu”.
 • 2014 – Marina Nikolić: „Montažne kuće sa fazama izgradnje”.
 • 2014 – Ana Pavlović: „Faze izrade montažne kuće sa pregledom utroška materijala”.
 • 2014 – Danilo Marsenić: „Analiza postojećeg stanja i predlozi za racionalizaciju površinske obrade u preduzeću ‘Enterijer Janković’”.
 • 2013 – Ana Marković: „Industrijski višefunkcionalni nameštaj za spavanje”.
 • 2013 – Radmila Đukanović: „Površinska obrada drveta u eksterijeru”.
 • 2013 – Ana Divac: „Organizacija dnevne zone u objektima stambene arhitekture u drugoj polovini dvadesetog veka”.
 • 2013 – Marko Vasiljević: „Tipovi modernih kuća brvnara”.
 • 2012– Milan Miščević: „Uticaj kvaliteta iveraste ploče i načina opterećenja na čvrstoću spoja tipl/rupa kod korpusnog nameštaja”.
 • 2012 – Vladimir Mišić: „Čvrstoća spoja pomoću lamel pera kod korpusnog nameštaja”.
 • 2011 – Marija Bjelaković: „Niski stolovi ‒ razvoj novog proizvoda ‘Flexy’”.
 • 2011 – Stevan Mikić: „Komparativna analiza sistema krovnih konstrukcija sa aspekta utroška drvne građe”.
 • 2011 – Nebojša Mijatović: „Ekološka površinska obrada drveta”.
 • 2011 – Zoran Jaić: „Premazi u prahu”.
 • 2010 – Bojana Marković: „Primena poliuretanskih premaza u površinskoj obradi drveta”.
 • 2011 – Tamara Stanojević: „Primena vodenih premaza u površinskoj obradi drveta”.
 • 2010 – Milica Nešovanović: „Nameštaj za odlaganje – razvoj novog proizvoda ‘Pisa Tower’”.