+

Докторске дисертације

 • ЛОВРИЋ, Александар. Могућност примене термички модификованог тополовог фурнира у производњи фурнирских плоча: Београд: 2015. 151 лист, илустр.
 • ТОДОРОВИЋ, Небојша. Примена блиске инфрацрвене спектроскопије у предвиђању својстава термички модификованог дрвета букве са лажном срчевином. Београд: 2012. 234 листа, илустр., граф. прикази.
 • МИЛИЋ, Горан. Могућност примене осцилаторног сушења пиљене грађе букве у конвенционалним сушарама. Београд: 2010. 115 листа, илустр., граф. прикази.
 • ПОПАДИЋ, Ранко. Истраживање утицаја пречника и квалитета букове обловине на количину главних и споредних производа у пиланској преради дрвета. Београд: 2014. 177 листа, граф. прикази.
 • ЗДРАВКОВИЋ, Владислав Д.. Модел управљања квалитетом љуштеног фурнира уз примену елемената теорије поузданости. Београд: 1997. IX, II, 141 лист, илустр.
 • ПОПОВИЋ, Здравко Д.. Феномен течења аксијално притиснутог јеловог ламелираног дрвета под константним и променљивим оптерећењем. Београд: 1996. 187 листова, илустр.
 • ГЛАВАШКИ, Лука. Стабилност облика и димензија и могућности примене тополових пиљених сортимената израђених техником утврђеном за јелу и смрчу. Београд. 1995. 163 листова, граф. прикази.
 • КОЛИН, Бранко. Утицај температуре на притисну чврстоћу и граничну хигроскопност дрвета. Београд: 1985. 2 св.
 • ШОШКИЋ, Борислав. Истраживање технолошких својстава мунике (Pinus heldreichii – Christ.) са различитих станишта и могућности њеног рационалног искоришћења. Београд: 1981. 316 листова, граф. прикази.
 • НИКОЛИЋ, Момир. Зависност физичко-механичких својстава евроамеричких топола (Populus robusta i Populus serotina) и домаће црне тополе од неких спољашњих и унутрашњих фактора. Београд, 1974. (2), 252 листова, 36 слика, 50 табела.
 • НИКОЛИЋ, Михаило. Физичко-механичка својства и економичност производње шперплоча комбинованих од букових и тополових фурнира у зависности од неких фактора. Београд, 1971. (3), 209 стр., 27 графикона.
 • ЛУКИЋ СИМОНОВИЋ, Надежда. Упоредна истраживања технолошких својстава дрвета Picea omorika Panč. и Picea excelsa Lin. у вези са утицајем станишта. Београд, 1961. (4), 126 листова, 26 табела.
 • КНЕЖЕВИЋ, Милутин. Распоред гатерских тестера (шпанунг) при максималном квантитативном искоришћењу. Београд: 1952. (2), 72 стр.