+

Центри/ Лабораторије

Катедра примарне прераде дрвета данас, напором свих генерација оних наставника који су били раније и оних који су сада наставници, поседује три лабораторије:

  • Лабораторију за својства дрвета,
  • Лабораторију за пиланску прераду дрвета,
  • Лабораторију за хидротермичку обраду дрвета,
  • Лабораторија за анатомију дрвета
  • Лабораторија за фурнире и слојевите плоче

Део наставе из предмета Анатомија дрвета одржава се у Лабораторији за анатомију дрвета, која се формацијски налази на Одсеку за шумарство.

Лабораторија за испитивање својстава дрвета и производа од дрвета је формирана 1989. год. у оквиру Катедре примарне прераде дрвета, а за потребе предмета са Oдсека за прераду дрвета: Својства дрвета, Фурнири и слојевите плоче и Иверице, влакнатице и дрвно-пластичне масе. Раније је, од стране факултета, купљена машина за испитивање механике дрвета типа „Амслер”, а 1989. год. машина за испитивање механичких својстава дрвета – ТИРАТЕСТ 2300 је модернизована одговарајућим прибором. Поред ових уређаја, исте године су набављени клима‑комора запремине 1 м3, више лабораторијских вага, електронска вага, две лабораторијске сушнице, персонални рачунари са периферном опремом, два бинокулара и више оптичких микроскопа. У периоду од 1989. до 2000. год. ова опрема је обезбеђивала квалитетан рад, како за потребе студената тако и за кориснике у дрвној индустрији. У Лабораторији су истраживана физичка и механичка својства дрвета и производа примарне прераде дрвета.

Од 2000. год. Лабораторија почиње са обнављањем и модернизовањем своје опреме. У 2010. год. модернизована је машина типа „АМСЛЕР”, а 2013. год. и машина типа „ТИРАТЕСТ 2300”. Обе машине су аутоматизоване и прикључене на рачунарску опрему, тако да се поред основних механичких својстава могу мерити и реолошка својства дрвета са великом тачношћу. Поред својстава масивног дрвета, на овим машинама се утврђују карактеристике плоча на бази дрвета, као и чврстоће различитих спојева код производа финалне прераде дрвета. Лабораторија успешно сарађује са фирмама из дрвне индустрије и у том смислу је урађен велики број испитивања која су се углавном односила на детерминисање врсте дрвета, утврђивања квалитета масивног дрвета, одређивање квалитета фурнира и фурнирских плоча, одређивање квалитета дрвених подова и др.

У лабораторијама Катедре примарне прераде дрвета остварена су и три техничка решења:

  • Машина за испитивање механичких својстава дрвета и производа од дрвета „WT-4„,
  • Машина за испитивање механичких својстава дрвета и производа од дрвета „WT-5U„,
  • PASS 1: Проточна аутоматска сушара за сушење готове фурнирске амбалаже (индустријски прототип).