+

Истраживање / Пројекти

„Истраживање могућности потпуне индустријске прераде расположиве количине дрвета у СР Југославији”. Савезни пројект бр. Т.С.И. ‒ 080/1-93 (1994‒2000), руководилац Борислав Шошкић.

„Унапређење опреме и технолошких поступака вештачког сушења буковине” (2001‒2003) БТР.5.06.0511.Б, руководилац пројекта др Бранко Колин, ред. проф.

„Развој нових производа у циљу бољег коришћења дрвне сировине и унапређења извоза прераде дрвета Србије”, (2005‒2008) БТН-361005А, руководилац пројекта др Здравко Поповић, ван. проф.

„Унапређење технологије конвенционалног сушења дрвета са аспекта квалитета и утрошка енергије” (2008‒2010), ТР‑20026, руководилац пројекта проф. др Бранко Колин.

Clustering knowledge, Innovation and Design in the SEE WOOD sector
Lider projekta: Institut za šumarstvo iz Ljubljane ‒ Slovenija
Trajanje: 1. 10. 2012‒31. 12 .2014. god.

Projekat: Innovation School Sprungbrett ‒ međunarodni studentski projekat
Lider projekta: Univerzitet u Bernu ‒ Švajcarska
Trajanje: 2015‒2018. god.