+

Катедра примарне прераде дрвета

Назив Катедре: Катедра примарне прераде дрвета
Шеф Катедре: др Ранко Попадић, ванредни професор

Развој Катедре:

Основа Катедре примарне прераде дрвета, око које се окупљају други сродни предмети, настала је Уредбом Пољопривредног факултета у Београду од 21. септембра 1924. године, када је у наставни план уведен нови предмет Елементи машина и инсталација за обраду дрвета, као и предмет Шумарска трговина и индустрија. На основу Закона о универзитетима од 28. јуна 1930. године на Пољопривредно-шумарском факултету у Београду донета је 1932. године Уредба којом се на Шумарском одсеку предају и предмети: Механичка прерада дрвета и Хемијска технологија дрвета. Уредба пољопривредно-шумарских факултета у Београду и Загребу од 30. маја 1939. године утврђује наставни план Шумарског одсека са 39 предмета, када се као нови предмети јављају, поред осталих, и предмети: Основи општег машинства и електротехнике и Шумарско машинство. Наставним планом из 1945/46 школске године формиран је Шумско-индустријски одсек, који је имао наставни план претежно техничко-технолошке орјентације, када је предмет Механичка прерада дрвета слушан на четвртој години студија.

Наставним планом из 1958. године Дрвно-индустријски одсек дели се на Одсек за механичку и Одсек за хемијску прераду. Тада се на Шумарском одсеку укида предмет Механичка прерада дрвета, а на Одсеку за механичку прераду дрвета уводи се предмет Примарна механичка прерада дрвета. Касније на Одсеку за прераду дрвета долази до раздвајања предмета Примарна механичка прерада дрвета на предмете: Прерада дрвета на стругарама и Фурнири и фурнирске плоче.

Наставу из предмета Катедре изводили су проф. др Милутин Кнежевић, први доктор наука из области прераде дрвета, који је успешно изводио наставу из Прераде дрвета на пиланама, Технологије дрвета, Фурнира и фурнирских плоча, Машина за обраду дрвета и који је, иако по образовању инжењер шумарства, ударио темеље Прераде дрвета на нашем факултету, коме дугујемо велику захвалност за оснивање и развој Дрвно-индустријског одсека. Другу генерацију наставника стасалих на Катедри чинили су проф. др Надежда Лукић-Симоновић, проф. др Момир Николић, проф. др Михало Николић и мр Даринка Сисојевић која је поставила темеље предмета Анатомија дрвета, са аспекта технологије дрвета. У овом периоду значајну помоћ у извођењу наставе из предмета или сродних дисциплина неопходних за развој Катедре пружали су и проф. др Светислав Васиљевић, проф. др Јован Павић и проф. др Михаило Петровић. Трећу генерацију наставника Катедре чинили су проф. др Борислав Шошкић, проф. др Бранко Колин и доцент др Лука Главашки. Четврту генерацију наставника чине проф. др Здравко Поповић и ванредни професор др Владислав Здравковић. Пету генерацију наставника чине др Горан Милић, ред. проф., др Ранко Попадић, ванр. проф., др Небојша Тодоровић, ред. проф. и др Александар Ловрић, ванр. проф., Проф. др Драгица Вилотић са одсека за Шумарство је до одласка у пензију 2022. године,  изводила наставу на предмету Анатомија дрвета.