+

Теренска настава

Вишедневна теренска настава на предметима Катедре примарне прераде дрвета обавља се у наставним базама Гоч и Дебели Луг.