+

Cadnje reznica VRBE kod mesta Vreoci, 2021.

Studenti Šumarskog fakulteta su učestvovali u akciji sadnje reznica VRBE kod mesta Vreoci. Zasađeno je 42 000 reznica za podrebe poroizvodnje biomase koja će doprineti smanjenju zagađenja vazduha.