+

Čišćenje Pirot

TVOJ ŽIVOT SU TVOJA DELA!

Povodom Međunarodnih dana zaštite šuma i voda 21. i 22. marta Studentski parlament Šumarskog fakulteta iz Beograda u saradnji sa gradom Pirotom organizovao je akciju čišćenja Stare planine.
Akcija je bila održana 28. i 29. marta 2017. pod nazivom “TVOJ ŽIVOT SU TVOJA DELA!”.
U akciji je učestvovalo 50 studenata Šumarskog fakulteta zajedno sa 100 učenika osnovnih i srednjih škola iz Pirota. Kako je planirano, 28. marta je realizovano čišćenje vodotoka, izletišta i mini deponija, dok su 29. marta studenti posetili vodopad Tupavica na Staroj planini.
Studenti su bili smešteni u Planinarskom domu kraj sela Dojkinci na Staroj planini.
Pored Grada Pirota i Šumarskog fakulteta iz Beograda, akciju su podržali i Turistička organizacija “Pirot”, JKP “Komunalac”, Šumsko gazdinstvo “Pirot”, Park prirode Stara planina, Osnovna škola “Sveti Sava” i Srednja stručna škola iz Pirota.