+

Sremski Karlovci – pošumljavanje 2020.

U subotu 29.02.2020. godine 50 studentata Šumarskog fakulteta je uzelo učešće u pošumljavanju na lokalitetu Belješevo u okolini Sremskih Karlovaca. Zasađeno je preko 3000 sadnica bagrema, hrasta i oraha. Studenstki parlament nastavlja sa učešćem u organizovanim akcijama pošumljavanja.