+

Planiranje gazdovanja šumama

Šifra predmeta: MŠ3102
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezan
Broj ESPB: 7
Uslov: Nema

Ovladavanje širim znanjem iz planiranja gazdovanja šumama, odnosno upoznavanje sa integralnim sistemom planiranja u odnosu na princip održivog korišćenja ukupnih potencijala šuma u šumskim područjima.

Znanja neophodna za izradu strateških planova u odnosu na princip održivog korišćenja ukupnih potencijala šuma.

Teorijska nastava: Uvod. Mesto oblasti planiranja gazdovanja šumama u okviru savremenih šumarskih nauka i odnos prema ostalim oblastima i disciplinama). Funkcije šuma i šumskih područja i mogućnosti njihovog optimalnog ostvarivanja pri planiranju, njihovi konflikti, ciljevi i načini njihovog rešavanja (savremeni zadaci planiranja). Načelo trajnosti u obezbeđivanju funkcija šuma (prostorno funkcionalna i temporalna komponenta) – osnovni i savremeni vidovi trajnosti i uslovi za obezbeđivanje (postojeća dostignuća i rešenja, osnovni pravci i zadaci daljih

istraživanja). Savremeno planiranje gazdovanja šumama (sadržaj, savremena rešenja i istraživaćki zadaci). Aktuelna naučna, stručna i razvojna problematika u savremenom planiranju gazdovanja (postojeće naučne osnove i zadaci daljeg istraživanja). Teorijske osnove savremenog planiranja u šumskim područjima;

Praktična nastava: Ekološke, strukturne i proizvodne odlike šumskih ekosistema kao polazna osnova pri planiranju (dosadašnji rezultati i iskustva; aktuelna pitanja i problemi; osnovni

pravci i zadaci daljeg istraživanja). Integralni sistem planiranja, komponente integralnosti; Strateško planiranje u šumarstvu; Planiranje održivog korišćrnja posebno zaštićenih delova prirode; Odnos planova u šumarstvu i ostalih granskih planova; Izrada planova razvoja i optimalnog korišćenja potencijala šumskih područja; Modelna rešenja za karakteristična šumska područja.