+

Šumska biomasa za energiju

Šifra predmeta: MŠ2102
Studijski program: Šumarstvo
Vrsta i nivo studija: Master akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 7
Uslov: Bez uslova

Pružanje potrebnih tehničko-tehnoloških, organizacionih, ekonomskih i drugih stručnih znanja iz oblasti korišćenje šumske biomase za energiju. Pored toga cilj je da se kroz ovaj predmet istakne značaj korišćenja obnovljivih energetskih izvora, među kojima drvo zauzima veoma značajno mesto.

Student će biti osposobljen da samostalno donosi planska rešenja od ključnog značaja za izbor odgovarajuće tehnologije i planiranje proizvodnje pri korišćenju šumske biomase za energiju u šumama različite namene.

Teorijska nastava: Uopšte o energentima. Drvo kao izvor energije.  Regulativa za iver. Dimenzije, sadržaj vlage i dr. Tehnologija korišćenja šumske biomase za energiju u brdsko-planinskom području (tehnološke varijante).  Tehnologija korišćenja šumske biomase za energiju u ravničarskom području. Sakupljanje, baliranje i iveranje šumskog ostatka. Tehnologija korišćenja energetskih zasada. I i II faza transporta šumske biomase. Organizacija rada na poslovima korišćenja šumske biomase za energiju. Dnevni i jedinični troškovi proizvodnje šumske biomase za energiju. Izbor sredstava rada na poslovima korišćenja šumske biomase. Stovarišta šumske biomase. Prirodno sušenje šumske biomase. Tehnologija skladištenja šumske biomase. Briketiranje šumske biomase. Optimizacija procesa proizvodnja šumske biomase. Pougljavanje.

Praktična nastava: Energetska vrednost šumske biomase. Informacione tehnologije (praktična primena softvera). Normiranje rada pri proizvodnji šumske biomase: obračun snimačkih listova, obrada podataka snimanja i izračunavanje normi. Pougljavanje. Izbor transportnih sredstava za II fazu transporta šumske biomase. Troškovi rada pri proizvodnji i transportu šumske biomase. Skladištenje šumske biomase. Briketiranje šumske biomase.