+

Hidraulika u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa

Šifra predmeta: EI33523
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: obavezan
Broj ESPB: 7
Uslov:

Upoznavanje i razumevanje osnovnih hidrauličkih zakonitosti hidrostatike i karakteristika i zakonitosti kretanja vode u cevima pod pritiskom i u otvorenim tokovima, kao neophodnim teorijskim osnovama za projektovanje objekata za korišćenje i zaštitu voda i uređenje vodotoka.

Stečeno znanje o osnovnim hidrauličkim zakonitostima mirovanja i tečenja vode u cevima pod pritiskom i u otvorenim tokovima, i osposobljenost za izradu elementarnih hidrauličkih proračuna pri projektovanju objekata za korišćenje i zaštitu voda i uređenje vodotoka.

Teorijska nastava:

Elementarni pojmovi i jednačine mehanike fluida. Hidrostatika. Tečenje u cevima pod pritiskom. Strujanje u otvorenim tokovima sa slobodnom površinom. Hidraulički otpori. Jednoliko tečenje u kanalima. Hidraulički skok. Nejednoliko tečenje u kanalima. Isticanje vode kroz otvore i ispod ustave. Prelivi. Spajanje nivoa gornje i donje vode kod hidrotehničkih objekata. Strujanje u zoni kaskada. Strujanje kroz propuste. Hidraulička analiza zone mosta. Ustaljeno tečenje u prirodnim vodotocima. Transport nanosa u aluvijalnim vodotocima. Hidraulika bujičnih tokova. Hidraulički aspekt erozionih fenomena.   

Praktična nastava:

Izrada elaborata praktičnih zadataka i eksperimentalnih merenja u vezi sa problematikom koja se obrađuje u okviru teorijske nastave. Izrada elaborata praktičnih zadataka obuhvata rešavanje različitih problema iz oblasti Hidrostatike, Ustaljenog strujanja u cevima pod pritiskom, Jednolikog i nejednolikog tečenja u otvorenim tokovima, Isticanja vode kroz otvore i ispod ustave, Preliva, Spajanja nivoa gornje i donje vode kod hidrotehničkih objekata, Strujanja u zoni kaskada, Strujanja kroz propuste, Hidrauličke analize zone mosta i Ustaljenog tečenja u prirodnim vodotocima.

Drugi oblici nastave – laboratorijske vežbe.

U okviru predmeta obavezna je stručna praksa.