+

Mehanizacija u protiverozionim radovima

Šifra predmeta: EI33524
Studijski program: Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa
Vrsta i nivo studija: Osnovne akademske studije
Saradnici:
Status predmeta: Obavezni
Broj ESPB: 5
Uslov:

Upoznavanje studenata sa praktičnim radom mašina na izvođenju tehničkih, bioloških i biotehničkih radova za zaštitu zemljišta od erozije i uređenje bujičnih  tokova. Osim toga, studenti na terenskoj nastavi stiču praktična znanja o osnovnim karakteristikama mašina, vrstama mašina i uređaja za iskop, transport, ravnanje i sabijanje zemljišta, kao i mašina za radove u okviru šumskih i poljoprivrednih melioracija.

Stečena znanja o  praktičnoj primeni mehanizacije za izvođenje radova na izgradnji tehničkih objekata u koritima bujičnih tokova, bioloških i biotehničkih radova u bujičnim slivima, kao i radova u okviru šumskih i poljoprivrednih melioracija

Obilazak lokacija na kojima se vrši gradnja podužnih i poprečnih objekata za uređenje bujičnih tokova za koje se primenjuju građevinske mašine i uređaji. Osim obilaska gradilišta za izgradnju tehničkih objekata, terenskom nastavom je predviđen i obilazak lokacija gde se izvode biološki radovi, kao i radovi na melioraciji poljoprivrednih zemljišta. Na gradilištu studenti praktično mere rad građevinskih mašina i izračunavaju njihov učinak. U neposrednom razgovoru sa rukovaocima mašina stiču znanja o tehnikama i tehnologijama za izvođenje pojedinih vrsta radova primenom mehanizacije.