+

Vukašin Milčanović

Asistent sa doktoratom
Telefon: +381 (11) 3053 851
E-mail: vukasin.milcanovic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 3
Konsultacije: ponedeljak, 11.00–13.00 časova; utorak, 11.00–13.00 časova

Vukašin Milčanović je rođen 30. avgusta 1983. godine u Užicu, gde je završio osnovnu školu, a srednju „Šumarsku školu” je završio u Kraljevu. Osnovne studije na Šumarskom fakultetu u Beogradu je upisao 2002. godine (smer za Zaštitu od erozije i uređenje bujica), gde 2011. godine upisuje doktorske studije (studijski program Ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa). Nakon upisa doktorskih studija angažovan je na više projekata nauke Šumarskog fakulteta. Godine 2011. godine je zaposlen na Šumarskom fakultetu u zvanju stručnog saradnika, a 2012. godine izabran u zvanje asistenta i angažovan je na naučnom projektu pod nazivom: „Istraživanje klimatskih promena i njihovog uticaja na životnu sredinu: praćenje uticaja, adaptacija i ublažavanje”, rukovodilac: prof. dr Ratko Kadović. Tokom dosadašnjeg rada, sa svojim profesorima i kolegama, objavio je 11 radova u naučnim časopisima, od čega 1 u časopisima sa SCI liste. Učestvovao je na izradi 30 projekata i studija, kao odgovorni projektant ili projektant saradnik. Organizovao i učestvovao je na više naučnih konferencija i stručnih skupova.

Član je sledećih nacionalnih i međunarodnih organizacija:

 • WASWAC-a (Svetska organizacije za konzervaciju zemljišta i voda);
 • Udruženje bujičara Srbije;
 • Inženjerske komore Srbije (licenca br. 375O39715).

Uža naučna oblast

Erozija i konzervacija zemljišta i voda

Angažovanje u nastavi

Osnovne akademske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2013

Master akademske studije

Akreditacija 2021

Akreditacija 2021

Odabrani naučni radovi

 • Ristić, R.; Radić, B.; Milčanović, V.; Malušević, I.; Polovina, S. (2015): Zaštita od erozije kao preduslov razvoja skijališta na Staroj Planini, Pirotski Zbornik br. 40, str. 1-27 (DOI: 10.5937/pirotzbor1540001R). http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0554-19561540001R
 • Ristić, R.; Kostadinov, S.; Milčanović, V.; Radić, B.; Malušević, I. (2015): Bujične poplave, prostorno i urbanističko planiranje u Srbiji, VIII Naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem: Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine, Zbornik radova, str. 507‒513.
 • Todosijević M., Kadović R., Milčanović V., Miljković P. (2015): Ugljenik u zemljištu i klimatske promene Degradacija i zaštita zemljišta [Elektronski izvor]: tematski zbornik, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet ISBN 978-86-7299-242-7.
  http://www.sepa.gov.rs/download/strano/2016_DegradacijaZemljista.pdf
 • Todosijevic M., Zlatić M, Dragović N., Milčanović V., Andrijanić T., Vukelić G.(2014): Sustainable management of Soil Resources in Mountainous Areas of Western Serbia using Conservation Measures, Challenges, Sustainable Land Management – Climate Change, Catena Verlag GMBH, 2014, p.p. 136‒148 Advances in Geoecology 43 ISBN 978/3/923381-61-6, US ISBN 1-59326-265-5.
  https://www.schweizerbart.de/publications/detail/isbn/9783510653812/Challenges_Sustainable_Land_Management
 • Višnjevac, N.; Cvijetinović, Ž.; Bajat, B.; Radić, B.; Ristić, R.; Milčanović, V. (2013): Ocena nesigurnosti prostorne koncentracije oticaja primenom Monte Karlo stohastičkih simulacija, Glasnik Šumarskog fakulteta (ISSN 0353-4537), br. 108, str. 7-24 ( DOI: 10.2298/GSF1308007V).
  http://scindeks.ceon.rs/article.aspx?artid=0353-45371308007V
 • Ristić, R.; Ljujić, M.; Despotović, J.; Aleksić, V.; Radić, B.; Nikić, Z.; Milčanović, V.; Malušević, I.; Radonjić, J. (2013): Reservoir sedimentation and hydrological effects of land use changes-case study of the experimental Dičina river watershed, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (ISSN Printed: 1842-4090; ISSN Online: 1844-489X), Vol. 8, No. 1, pg. 91‒98.
  http://www.ubm.ro/sites/CJEES/viewTopic.php?topicId=298
 • Kostadinov, S.; Košanin, O.; Petrović, A.; Milčanović, V. (2013): Water erosion and torrential floods -significant factor in land degradation, Proceedings, the 1st International Congress on Soil Science, XIII National Congress in Soil Science, Soil – Water – Plant, Belgrade, Serbia, 23-26th September, 2013; Belgrade: Soil Science Society of Serbia and Soil Science Institute,2013,451-465(Conference paper), Database: CAB Abstracts.
 • Beloica J., Kadović R., Perović V., Todosijević M., Čakmak D., Milčanović V., Belanović S. (2012) : Uticaj kiselih depozicija na reakciju zemljišnog rastvora u slivu reke Rasine; Erozija br.38, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet i Udruženje bujičara Srbije, ISSN -0350-9648, COBIS-15956226. http://www.udruzenjebujicara.com/images/stories/casopis_erozija/Erozija_38.pdf
 • Todosijević M., Zlatić M., Kostadinov S., Milčanović V. (2012): Cost Benefit Analysis in Sustainable Land Management in the Mountainous Region of the Municipality of Ljubovija, BALWOIS, Conference of Water Observation and Information System for Decision Support, 28 May‒2 June 2012, Ohrid, Republic of Macedonia, Full paper on CD, ISBN978-608-4510-10-9.
 • Kostadinov S., Milačanović V., Dragićević S., Milovanović I., Novković I. (2010): Effect of erosion control works on the state of erosion and sediment transport in the Žunjska reka catchment upstream of the storage „Ćelije“, First Serbian Forestry Congress – Future with Forests, 11-13 November 2010, Faculty of Forestry University of Belgrade, Belgrade, Serbia, Congress Abstracts – p. 190, ISBN 978-86-7299-066-9, rad na CDu str. 746-756, 2010. ISBN 978-86-7299-071-3.
  http://congress.sfb.bg.ac.rs/PDF/erosion/rad1e.pdf