+

Biljana Šljukić

Docent
Telefon: +381 (11) 3053 864
E-mail: biljana.sljukic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 90
Konsultacije: sreda, 10‒11 časova; petak, 10‒11 časova.

Rođena je 5. februara 1966. godine u Priboju, gde je završila osnovnu i srednju školu. Šumarski fakultet u Beogradu, Odsek za šumarstvo, upisala je školske 1985/86, a diplomirala 1990. godine. U okviru projekta zapošljavanja mladih talenata 1993. godine zasnovala je radni odnos na određeno vreme na Šumarskom fakultetu ‒ Katedra planiranja gazdovanja šumama. Do 30. 5. 2003. godine radila je na projektima koji nisu vezani za nastavu, kada je raspoređena na radno mesto asistenta‑pripravnika za užu naučnu oblast Planiranje gazdovanja šumama za nastavni predmet Planiranje gazdovanja šumama, gde i sada radi.

Magistarski rad pod nazivom Održivo gazdovanje šumama u Srbiji – sadašnje stanje i potencijal odbranila je 2008. godine i stekla zvanje magistra šumarskih nauka ‒ oblast šumarstvo. Od 6. oktobra 2008. godine zaposlena je kao asistent, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Tipovi šuma Kopaonika kao ekološki osnov realnog planiranja gazdovanja ‒ održivog upravljanja šumskim ekosistemima odbranila je 2015. godine i stekla zvanje doktora nauka iz oblasti šumarstva. U zvanje docenta izabrana je 19. 11. 2015. godine.

Član UŠIT Srbije (Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Srbije).

Oblast istraživanja

planiranje gazdovanja šumama, funkcije šuma, ekološke osnove planiranja gazdovanja šumama, adaptivno upravljanje (gazdovanje), planiranje upravljanja zaštićenim područjima.

Angažovanje u nastavi

Osnovne studije

obavezni predmeti

izborni predmeti

Master studije

obavezni predmeti

izborni predmeti

Doktorske studije

izborni predmeti

Odabrani naučni radovi

  1. Šljukić B. (2008): Održivo gazdovanje šumama u Srbiji – sadašnje stanje i potencijal. Magistarski rad. Šumarski fakultet. Beograd.
  2. Šljukić B. (2015): Tipovi šuma Kopaonika kao ekološki osnov realnog planiranja gazdovanja – održivog upravljanja šumskim ekosistemima. Doktorska disertacija. Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet.
  3. Medarević M., Banković S., Šljukić, B. (2006): From the principle of sustainability to the sustainable forest management planning, Sustainable use of forest ekosystems, The Challenge of the 21st Century, Proceedings of International Scientific Conference In occasion of 60 year of operation of Institute of Forestry, Belgrade, Serbia. Donji Milanovac, november 2006, 427-434.
  4. Medarević, M., Banković, S., Šljukić, B., Sviličić, A. (2007): Održivo upravljanje šumama-šumski biodiverzitet i promene klime. U: KADOVIĆ, Ratko (ur.), MEDAREVIĆ, Milan (ur.). Šume i promene klime: zbornik radova. Beograd: Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije, Uprava za šume, Univerzitet u Beogradu Šumarski fakultet, 2007, str. 125-152, ISBN 978-86-83285-18-1.
  5. Medarević M., Banković S., Šljukić B. (2009): Systematic integrative approach to sustainable management of the protective forest in Republic of Serbia, International conference „Land Conservation“- Lendcon 0905 – Global change – challenges for soil management, Tara Mountain/Serbia, Conference proceedinds, CD-ROM. [COBISS.SR-ID 512930972]
  6. Medarević M., Banković S., Šljukić B. (2009): Pristup izradi strateških planova u šumarstvu, tematski zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Regionalni razvoj, prostorno planiranje i strateško upravljanje“, IAUS, str 277- 293, Beograd.
  7. Grupa autora, (koautor Šljukić, B.) (2010): Initial National Communication of the Republic of Serbia under the United Nations Framework Convention on Climate Change. Strateški dokumet Republike Srbije kao rezultat projekta “Enabling activities for the preparation of the Initial National Communication of the Republic of Serbia to the United Nations Framework Convention on Climate Change –UNFCCC” implemented with the assistance of the UNDP, as implementing agency and Ministry of Environment and Spatial Planning as executing agency.
  8. Pantić D., Medarević M., Banković S., Obradović S., Šljukić B., Pešić B. (2011): Structural, production and dynamic characteristics of the strict forest reserve “Račanska Šljivovica“ on Mt. Tara, Bulletin of the Faculty of Forestry 103, University of Belgrade-Facultu of Forestry, Belgrade (93-114).
  9. Medarević, M., Banković, S., Pantić, D., Šljukić, B., Petrović, N., Obradović, S., Pešić, B. (2011): Protective forests in Serbia: possibilities for bringing national regulations into conformity with MCPFE assessment guidelines, keynote and working papers: Congress Proceedings, International Conference: First Serbian Forestry Congress, University of Belgrade Faculty of Forestry: pp. 40-53.
  10. Vasiljević N., Šljukić, B., Đorđević, D., Radić, B. (2012): Planiranje posle prostornog plana: primena Evropske konvencije o predelima na teritoriji gradske opštine Surčin, Zbornik radova Lokalna samouprava u planiranju prostora i naselja, Asocijacija prostornih planera Srbije, Univerzitet u Beogradu Geografski fakultet, str. 563- 569 (ISBN 978-86-6283-006-7)(APPS).