+

Kontakt

Upravnik Arboretuma
Željko Nikolić, dipl. inž. šum.
tel: 011/3053-963
e-mail: zeljko.nikolic@sfb.bg.ac.rs

 

Stručni saradnici u Arboretumu:

Miroslava Živanović, dipl. inž. pejz. arh.
tel: 011/3053-958
e-mail: miroslava.zivanovic@sfb.bg.ac.rs

Nikica Stajić, dipl. inž. šum.
tel: 011/3053-928
e-mail: nikica.stajic@sfb.bg.ac.rs

Dragana Milojković, dipl. inž. šum.
tel: 011/3053-928
e-mail: dragana.milojkovic@sfb.bg.ac.rs