+

Nastava i rad studenata

U toku jesenjeg i letnjeg semestra svake školske godine, u Arboretumu se održava praktična i terenska nastava iz niza naučnih disciplina, koje se izučavaju na osnovnim akademskim, specijalističkim, master i doktorskim studijama svih odseka Fakulteta.

U našoj ’laboratoriji na otvorenom’ studenti se upoznaju sa osnovnim fenološkim, fenotipskim i makroanatomskim karakteristikama pojedinih drvenastih i žbunastih vrsta, kao i trajnih cvetnica – perena.

Studenti se, takođe, edukuju o osnovnim geološkim, pedološkim, klimatološkim, fitocenološkim i tipološkim karakteristikama staništa na kojemu je formiran ovaj vredan dendrozasad. Ovi ekološki činioci predstavljaju izmenjene ekološke uslove velike urbane sredine, a karakteristični su i za šire područje Beograda. Na ovaj način kompletira se nastavni proces iz niza fundamentalnih predmeta.