+

Rasadnik

O nama

U okviru Arboretuma Šumarskog fakulteta nalazi se i rasadnik – Centar za proizvodnju ukrasnih biljaka. Rasadnik je površine oko 50 ari, sa staklenikom od 200 m², gde se vrši proizvodnja ukrasnog drveća, žbunja i perena, kao i šumskog sadnog materijala.

Prioritetna funkcija rasadnika je realizacija praktične nastave studenata Šumarskog fakulteta (Odseka za Pejzažnu arhitekturu i hortikulturu i Odseka za Šumarstvo).

Takođe se u rasadniku postavljaju ogledi za diplomske, master i doktorske studije, naučno-istraživačku i stručnu delatnost kao i volonterski rad studenata fakulteta, komercijalna proizvodnja sadnica.
Proces proizvodnje se izvodi prvenstveno različitim metodama vegetativnog razmnožavanja (sadnice ukrasnog drveća, žbunja i perena), dok se za dobijanje sadnica značajnih za šumarstvo repromaterijal dobija generativnim putem.