+

Јелена Томићевић Дубљевић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 926
Е-маил: jelena.tomicevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 15
Консултације:

Др Јелена Томићевић-Дубљевић је члан Катедре за пејзажну хортикултуру, Одсека за пејзажну архитектуру и хортикултуру, Шумарског факултета. Докторску дисертацију под насловом „Партиципаторски Менаџмент: Повезивање људи, ресурса и менаџмента. Социо-економска студија Националног парка Тара” (оригиналан наслов на енглеском језику гласи: “Towards Participatory Management: Linking People, Resources and Management. A Socio-Economic Study of Tara National Park”) одбранила је 2005. године на Факултету за шумарство и заштиту животне средине, Алберт-Лудвигс Универзитета у Фрајбургу у Немачкој. Године 2011. изабрана је у звање ванредног професора и до сада у континуитету ради на ужој научној области: Пејзажна архитектура и хортикултура на Универзитету у Београду – Шумарском факултету. Др Томићевић-Дубљевић је у школској 2007/2008. години и школској 2010/2011. години била ангажована као регионални наставник (twinning teacher) на међународном мастер курсу из области шумарске политике и економике ‒ FOPER II International Master’s Program on Forest Policy and Economics ‒ на предмету: Rural sociology and social issues in forest management, на Универзитеу у Београду – Шумарском факултету и у школској 2010/2011. години на предмету: Communication, negotiation and public relations in the forest sector, на Шумарском факултету Универзитета у Сарајеву. Алумни је ДААД и ОеАД. Др Јелена Томићевић-Дубљевић се посебно истакла у менторству и коменторству и изузетној ангажованости у раду са кандидатима на издради дипломских радова. У периоду од 2009. до 2013. године њени студенти су пет година за редом освојили награду Привредне коморе града Београда за најбоље дипломске радове. Заједно са својим студентима-лауреатима ове престижне награде др Томићевић-Дубљевић је још више допринела афирмацији струке и промоцији Шумарског факултета.

Одабрани научни радови

  • Tomicevic, J., Zivojinovic, I., Skocajic, D., Grbic, M. (2016) Climate changes and invasive plant species: Raising the awareness of the public towards alien invasive plant species in the city of Belgrade, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 25-No.11/2016, pp.4680‒4684. http://www.prt-parlar.de/download_feb_2016/
  • Jelić, I., Tomicevic-Dubljevic, J. (2015) Značaj planova upravljanja u upravljanju zaštićenim područjima Srbije, Šumarstvo (3): 143‒156.
  • Tomićević-Dubljević, J., Živojinović, I., Tijanić, A. (2014) Urban forest and needs of visitors: Acase study of Košutnjak park forest, Serbia (Environmental Engineering and Management Journal). http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/accepted/531_547_Tomicevic_12_abstract.pdf
  • Tomićević, J., Bjedov, I., Obratov-Petković, D., Milovanović, M. (2011) Exploring the park-people relation: collection of Vaccinium myrtillus l. by local people from Kopaonik National park in Serbia, Environmental management, 48 (4):835‒846. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-011-9725-1
  • Tomićević, J., Shannon, M. A., Vuletić, D. (2010) Developing Local Capacity for Participatory Management of Protected Areas: The Case of Tara National Park. Šumarski list, Vol.134 No.9‒10, pp. 503‒515.
  • Tomićević, J., Shannon, M.A., Milovanović, M. (2010) Socio-economic impacts on the attitudes towards conservation of natural resources: Case study from Serbia, Forest Policy and Economics 12: 157‒162.
  • Tomićević, J., Kostić, A., Konold , W., Gudurić, I.(2014) LANDSCAPE MODIFICATION AND LANDSCAPE PERCEPTION BY THE LOCAL POPULATION IN THE VILLAGE OF KUPINOVO WITHIN A PROTECTED AREA. Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change. Advance in GeoEcology 43, Miodrag Zlatic & Stanimir Kostadinov (Editors): 259‒271.