+

Јелена Томићевић Дубљевић

Редовни професор
Телефон: +381 (11) 3053 926
Е-маил: jelena.tomicevic@sfb.bg.ac.rs
Кабинет: 15
Консултације:

Др Јелена Томићевић-Дубљевић је рођена 29.11.1973. године у Београду. Студије на Универзитету у Београду ‒ Шумарском факултету, Одсеку за пејзажну архитектуру завршила је школске 97/1998. са просечном оценом 9,41. Исте године је награђена је признањем студента генерације Шумарског факултета, смера Пејзажна архитектура, а 1999. додељена јој је награда Универзитета у Београду за најбољег студента генерације Шумарског факултета. Докторску дисертацију под насловом “Towards Participatory Management: Linking People, Resources and Management. A Socio-Economic Study of Tara National Park” одбранила је 2005. године на Факултету за шумарство и заштиту животне средине, Albert-Ludvigs Универзитета у Фрајбургу у Немачкој. Др Томићевић-Дубљевић је била стипендиста Немачке Владе (2002-2004; 2008) на Институту за управљање пределима, Универзитета у Фрајбургу у Немачкој а 2009. године била је стипендиста Аустријске Владе-Austrian Exchange Service (OEAD) на Универзитету за природне ресурсе и примењене науке у Бечу, Аустрија. Др Томићевић-Дубљевић била је ангажована као регионални наставник на међународном мастер курсу из области шумарске политике и економике ‒ FOPER I & II на предмету: Rural sociology and social issues in forest management, на Универзитеу у Београду и на предмету: Communication, negotiation and public relations in the forest sector, на Шумарском факултету Универзитета у Сарајеву. Др Јелена Томићевић-Дубљевић се посебно истакла у менторству и ко-менторству у раду са кандидидатима на издради дипломских радова. У периоду од 2009. до 2013. године њени студенти су пет година за редом освајали награду Привредне коморе града Београда  у категорији најбољи дипломски рад.

У звање редовног професора Др Томићевић-Дубљевић изабрана је 21.03.2018. године. У периоду од 01. октобра 2012. до 01. фебруара 2013. године обављала је функцију продекана за наставу Шумарског факултета Универзитета у Београду. Активно је учествовала у раду тела и комисија Факултета, руководила радом Института за пејзажну архитектуру и хортикултуру а од 2019. године члан је Већа научних области биотехничких наука. Била је рецензент више научних радова за различите светске часописе: Urban forestry & Urban greening, Environmental Management, Small Scale Forestry, Environmental Engineering and Management Journal, Ecology and Society али и за водећи часопис националног значаја Гласник Шумарског факултета. Члан је Светске организације за конзервацију земљишта и вода (WASWC), као и Удружења за пејзажну хортикултуру Србије.

Аутор преко 100 научних радова. Била је и ангажована на више националних и међународних научних и стручних пројеката. Од септембра 2020.године ангажована је на пројекту Biocities research agenda пројецт, финансиран од стране EFI Network Fund. Говори енглески и служи се немачким језиком.

Ужа научна област

Пејзажна архитектура и хортикултура

Област истраживања

Управљање пределима (управљање заштићеним природним добрима, управљање урбаним шумама), социо-економским аспекти у пејзажној архитектури, учешће јавности у области пејзажне архитекутре, утицај зеленила на здравље урбане популације

Ангажовање у настави

Основне студије

Мастер студије

Докторске студије

Одабрани научни радови

  • Tomićević-Dubljević J., Erg S.C.B., Dimović D. (2020) Management of Protected Areas for Sustainability. In: Leal Filho W., Azul A.M., Brandli L., Lange Salvia A., Wall T. (eds) Partnerships for the Goals. Encyclopedia of the UN Sustainable Development Goals. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-71067-9_76-1
  • Cepic, S., Tomicevic-Dubljevic, J., Zivojinovic, I. (2020). Is there a demand for collective urban gardens? Needs and motivations of potential gardeners in Belgrade, URBAN FOR URBAN GREE. 53 (2020) https://doi.org/10.1016/j.ufug.2020.126716 
  • Terkenli, TS; Bell, S; Tosković, O; Dubljević-Tomićević, J; Panagopoulos, T; Straupe, I; Kristianova, K; Straigyte, L; O’Brien, L; Živojinović, I. (2020) Tourist perceptions and uses of urban green infrastructure: An exploratory cross-cultural investigation. URBAN FOR URBAN GREE. 2020; 49, 126624
  • Jendoubi D., Hossain Md. S., Giger M., Tomićević-Dubljević J., Ouessar M., Liniger H., Ifejika Speranza Ch.  (2020) Local livelihoods and land users’ perceptions of land degradation in northwest Tunisia, Environmental Development 33 (2020) 100507
  • Vujcic, M., Tomicevic-Dubljevic J., Zivojinovic,  I.,  Toskovic, O. (2019) Connection between urban green areas and visitors’ physical and mental well-being, URBAN FOR URBAN GREE. vol. 40: 299-307.
  • Djordjevic I. Dj., Nonic D., Nedeljkovic J.S., Tomicevic-Dubljevic J., Rankovic N., Brasanac-Bosanac Lj.  (2019) Organization of the Protected Area Management in Serbia: a Comparative Analysis of Defined Groups of Managers. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, (2019), vol. 28 br. 7, str. 5075-5082.
  • Vujcic, M., Tomicevic-Dubljevic J.  (2018) Urban forest benefits to the younger population: The case study of the city of Belgrade, Serbia, FOREST POLICY AND ECONOMICS, vol. 96: 54-62.
  • Tomićević-Dubljević, J., Vujčić, M. (2018) Uticaj zelenila na zdravlje urbane populacije. Zbornik predavanja, Simpozijum Pejzažna hortikultura 2018, Beograd. Udruženje za pejzažnu hortikulturu Srbije, Univerzitet u Beogradu, Šumarski fakultet, 2018 pp.115 – 127.
  • Tomićević-Dubljević, J., Pavlović, M., Vujčić, M. (2018) The role of local communities for managing natural resources in the area of the Besna Kobila Mountain, Serbia, In: Zlatic, M., Kostadinov, S.(Ed.) Soil and water resources protection in the changing environment, Advances in Geoecology 45, pp. 323-334. Soil Sciences, Schweizerbart Science Publishers, ISBN 978-3-510-65418-5
  • Vujcic, M., Tomicevic-Dubljevic, J., Grbic, M., Lecic-Tosevski, D., Vukovic, O., Toskovic, O. (2017) Nature based solution for improving mental health and well-being in urban areas. Environmental Research, 158, 385–392.