+

Jelena Tomićević Dubljević

Redovni profesor
Telefon: +381 (11) 3053 926
E-mail: jelena.tomicevic@sfb.bg.ac.rs
Kabinet: 15
Konsultacije:

Dr Jelena Tomićević-Dubljević je član Katedre za pejzažnu hortikulturu, Odseka za pejzažnu arhitekturu i hortikulturu, Šumarskog fakulteta. Doktorsku disertaciju pod naslovom „Participatorski Menadžment: Povezivanje ljudi, resursa i menadžmenta. Socio-ekonomska studija Nacionalnog parka Tara” (originalan naslov na engleskom jeziku glasi: “Towards Participatory Management: Linking People, Resources and Management. A Socio-Economic Study of Tara National Park”) odbranila je 2005. godine na Fakultetu za šumarstvo i zaštitu životne sredine, Albert-Ludvigs Univerziteta u Frajburgu u Nemačkoj. Godine 2011. izabrana je u zvanje vanrednog profesora i do sada u kontinuitetu radi na užoj naučnoj oblasti: Pejzažna arhitektura i hortikultura na Univerzitetu u Beogradu – Šumarskom fakultetu. Dr Tomićević-Dubljević je u školskoj 2007/2008. godini i školskoj 2010/2011. godini bila angažovana kao regionalni nastavnik (twinning teacher) na međunarodnom master kursu iz oblasti šumarske politike i ekonomike ‒ FOPER II International Master’s Program on Forest Policy and Economics ‒ na predmetu: Rural sociology and social issues in forest management, na Univerziteu u Beogradu – Šumarskom fakultetu i u školskoj 2010/2011. godini na predmetu: Communication, negotiation and public relations in the forest sector, na Šumarskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Alumni je DAAD i OeAD. Dr Jelena Tomićević-Dubljević se posebno istakla u mentorstvu i komentorstvu i izuzetnoj angažovanosti u radu sa kandidatima na izdradi diplomskih radova. U periodu od 2009. do 2013. godine njeni studenti su pet godina za redom osvojili nagradu Privredne komore grada Beograda za najbolje diplomske radove. Zajedno sa svojim studentima-laureatima ove prestižne nagrade dr Tomićević-Dubljević je još više doprinela afirmaciji struke i promociji Šumarskog fakulteta.

Odabrani naučni radovi

  • Tomicevic, J., Zivojinovic, I., Skocajic, D., Grbic, M. (2016) Climate changes and invasive plant species: Raising the awareness of the public towards alien invasive plant species in the city of Belgrade, Fresenius Environmental Bulletin, Volume 25-No.11/2016, pp.4680‒4684. http://www.prt-parlar.de/download_feb_2016/
  • Jelić, I., Tomicevic-Dubljevic, J. (2015) Značaj planova upravljanja u upravljanju zaštićenim područjima Srbije, Šumarstvo (3): 143‒156.
  • Tomićević-Dubljević, J., Živojinović, I., Tijanić, A. (2014) Urban forest and needs of visitors: Acase study of Košutnjak park forest, Serbia (Environmental Engineering and Management Journal). http://omicron.ch.tuiasi.ro/EEMJ/pdfs/accepted/531_547_Tomicevic_12_abstract.pdf
  • Tomićević, J., Bjedov, I., Obratov-Petković, D., Milovanović, M. (2011) Exploring the park-people relation: collection of Vaccinium myrtillus l. by local people from Kopaonik National park in Serbia, Environmental management, 48 (4):835‒846. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00267-011-9725-1
  • Tomićević, J., Shannon, M. A., Vuletić, D. (2010) Developing Local Capacity for Participatory Management of Protected Areas: The Case of Tara National Park. Šumarski list, Vol.134 No.9‒10, pp. 503‒515.
  • Tomićević, J., Shannon, M.A., Milovanović, M. (2010) Socio-economic impacts on the attitudes towards conservation of natural resources: Case study from Serbia, Forest Policy and Economics 12: 157‒162.
  • Tomićević, J., Kostić, A., Konold , W., Gudurić, I.(2014) LANDSCAPE MODIFICATION AND LANDSCAPE PERCEPTION BY THE LOCAL POPULATION IN THE VILLAGE OF KUPINOVO WITHIN A PROTECTED AREA. Challenges: Sustainable Land Management-Climate Change. Advance in GeoEcology 43, Miodrag Zlatic & Stanimir Kostadinov (Editors): 259‒271.